Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie kolej wąskotorowa

Wieści koszalińskie

Łowca,

dodane przez margor

Z racji zabezpieczenia minimum funduszy dotacyjnych, wiosną ruszy kolejny etap odbudowy toru do Rosnowa, transportery z załadowanymi szynami i podkładami są już gotowe do wylotu na szlak... pierwszy etap robót prawdopodobnie pod koniec kwietnia.
Wcześniej, bo już za ok. 3 tygodnie odbędzie się regulacja przechyłki toru na zakręcie od stacji Manowo do skrzyżowania z droga przy kościele.

Z racji odpuszczenia pogody i przejezdności dróg lokalnych już niedługo odbędzie się zapowiadane zwożenie ostatnich wydzierżawionych wagonów z Dóbr Nowogardzkich.

Wewnątrz lokomotywowni trwają drobne prace budowlane, zmienił się ostatnio bardzo układ drzwi i przejść pomiędzy pomieszczeniami.

Na skutek ostatniego walnego zebrania zmienił się w 3/4 osobowy skład zarządu. Nowym prezesem TMKW został Paweł Gajdzica, do zarządu powrócił po długiej nieobecności Andrzej Kisiel.

Trwa ogłoszona "zbiórka złomu" celem wymiany kilo za kilo z właścicielem pewnej przeznaczonej do rozbiórki bocznicy [bocznicy wąskotorowej do powojskowego punktu przelewu paliwa lotniczego - przyp. margor].

źródło: skkw.pl

1 komentarz