Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie kolej wąskotorowa

Po 10 latach...

margor,

dodane przez margor; zmodyfikowane

Przetarg na prace zabezpieczające budynek dworca kolejki wąskotorowej w Dobrej Nowogardzkiej został rozpisany przez PKP Nieruchomości. Głównym założeniem jest postawienie ogrodzenia oraz uzupełnienie najważniejszych braków ceglano-drzewnych w konstrukcji obiektu.
Wyburzone zostaną zabytkowe poniemieckie toalety. Otwory okienne zostaną osłonięte, wnętrza zostaną oczyszczone z pozostałości wyposażenia ruchomego, dach załatany. Rampa magazynowa od strony nieistniejącego torowiska 1435 mm zostanie rozebrana. Instalacja odwadniająca ma zostać zrekonstruowana. Również drewniane stemple podtrzymujące strop mają zostać wzmocnione lub wymienione. Prace mają się zakończyć w czerwcu 2011, prowadzone będą za zgodą i pod nadzorem konserwatora zabytków.

Obszar stacji wąskotorowej w Dobrej został już podzielony na mniejsze działki geodezyjne; budynek dworcowy został wyodrębniony.

źródło: www.pkp-nieruchomosci.pl

1 komentarz