Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju kolej

Kraj: Polacy nadal odchodzą od kolei

Piotr Stefaniak, Rynek Kolejowy,

dodane przez marko; zmodyfikowane

Według wstępnych ciągle danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2010 roku z usług przewoźników kolejowych skorzystało 261,2 mln osób. Porównując to z danymi GUS za 2009 rok oznacza to spadek podróżujących o 7,6 proc., o 10,5 proc. w porównaniu do 2008 roku i aż o 27,6 proc. w relacji do 2000 roku.
W łącznej liczbie korzystających z kolei w 2010 roku, 78,8 proc. stanowili pasażerowie podróżujący pociągami regionalnymi, 20,3 proc. - komunikacji międzywojewódzkiej i 0,9 proc. z międzynarodowych.

W 2010 roku prawie 110 mln pasażerów (42 proc.) korzystało z biletów jednorazowych, w tym 55 proc. stanowiły bilety ulgowe. Z kolei korzystają zatem głównie (58 proc.) osoby dojeżdżające do pracy i szkół, na podstawie biletów okresowych (w tym 58 proc. - ulgowych).

W końcu stycznia 2011 roku do świadczenia usług przewozów pasażerskich koleją uprawnionych było 34 licencjonowanych spółek. Na liniach normalnotorowych działalność realizowało ją tylko 10 przedsiębiorców, w tym z Grupy PKP (PKP Intercity, PKP SKM w Trójmieście i PKP Cargo - pociągi turystyczne i retro), pięć spółek będących własnością samorządów (Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Dolnośląskie) oraz spółki: Arriva RP, obsługująca głównie przewozy w obrębie niezelektryfikowanych linii województwa kujawsko-pomorskiego oraz Usedomer Baderbahn GmbH, realizująca przewozy na trasie Świnoujście - Stralsund.

W styczniu 2011 roku przewoźnicy przewieźli łącznie 21,7 mln pasażerów, o 18,5 tysiąca mniej niż w roku poprzednim (spadek o 0,1 proc.).

W tym roku największy udział w rynku, mierzony przewiezioną liczbą pasażerów, posiadały spółki samorządowe, w tym Przewozy Regionalne (43,4 proc.) oraz Koleje Mazowieckie (21 proc.). UTK zaznacza, że spółki samorządowe przewożą pasażerów głównie na krótkie odległości - średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 44,3 km, o 1,3 km więcej niż przed rokiem.

W styczniu br. PKP Intercity miało niespełna 13,3 proc. udział w przewozach, mierząc liczbą pasażerów, natomiast 43,5 proc. - mierząc wskaźnikiem wykonanej pracy przewozowej (liczba pasażerów z uwzględnieniem odległości). Dla porównania, według tego samego wskaźnika Przewozy Regionalne miały 37,6 proc. udział w rynku.

Pociągiem w styczniu br. podróżowało przeciętnie 110 osób, o 5 mniej niż przed rokiem. Z wcześniejszych danych wynika, że występują tu znaczne rozbieżności, bowiem pociągi aglomeracyjnymi podróżuje średnio nawet ponad 200 osób.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy