Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie ciekawostki kolejowe

Wczasy wagonowe

margor,

dodane przez margor; zmodyfikowane

Na dzień dzisiejszy do Kołobrzegu przybyły 2 gościnne wagony sypialne IC. Kuszetkę socjalną w starym malowaniu PKP ponownie ustawiono naprzeciwko nastawni dysponującej. W dalszym ciągu funkcjonują "stacjonarne" wagony socjalne, choć już w mniejszej liczbie niż rok temu.
Podzielić je można na grupy:
1) na zapleczu lokomotywowni;
2) obok kładki nad torami;
3) na torze wyciągowym dawnej "Perły Bałtyku" przy ulicy Jedności Narodowej;
4) nowa grupa na torze równoległym do bocznicy portowej, którą utworzono z części wagonów stojących wcześniej na bocznicy przy ulicy Zdrojowej;
5) wagony przy ulicy Zdrojowej (obecnie stoją tam jeszcze 4 "lubanie" i 2 metalowe sypialne; nie wszystkie są zamieszkane);
6) 4 "lubanie" bez osi na Wyspie Solnej; ustawiono je tam we wrześniu 2010 roku. Należały do grupy stojącej wcześniej przy ulicy Solnej (na bocznicy dawnej stacji Kołobrzeg Kostrzewno), którą w większości zezłomowano.

4 komentarze