Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

Trzebież: Ze Szczecina koleją

Marek Jaszczyński, Strefa Biznesu,

dodane przez Korczian

Wznowienie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej do Trzebieży będzie możliwe, gdy pojawią się nowe elektrowozy. Przywrócenie kolejowych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 406 Szczecin Główny - Police - Trzebież Szczeciński znajduje się na liście zamierzeń Urzędu Marszałkowskiego.
We wrześniu 2002 roku po linii przejechał ostatni kursujący pociąg pasażerski. Według wydziału infrastruktury i transportu urzędu marszałkowskiego po przeszło 10 latach od zawieszenia przewozów konieczne jest precyzyjne zbadanie potrzeb przewozowych występujących w bezpośrednim otoczeniu linii nr 406.

- Bez nich nie można zbudować rozkładu jazdy pociągów spełniającego oczekiwania mieszkańców, ani określić, ile osób będzie chciało skorzystać z połączenia, oraz czy i gdzie zbudować nowe przystanki, jakiej pojemności tabor zastosować do obsługi tej linii, jaką zastosować taryfę - mówi Tomasz Dąbrowski z biura informacji urzędu marszałkowskiego.

Potrzebne remonty

W pierwszej kolejności niezbędne będzie więc przeprowadzenie analizy opłacalności przedsięwzięcia.

- Musi ona uwzględniać zmiany zachodzące w tej chwili w infrastrukturze komunikacyjnej, rzutujące m.in. na czas przejazdu, który jest istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność oferty przewozowej - wyjaśnia Tomasz Dąbrowski. - Nie został również zarzucony pomysł pilotażowego uruchomienia kilku par pociągów na tej linii w tym roku jednak m.in. z uwagi na budowę nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Arkońską byłoby to trudne.

Nie planują inwestycji

Przeprowadzona inwentaryzacja aktualnego stanu wykazała, że docelowo reaktywacja przewozów na omawianej linii powinna zostać poprzedzona niezbędnym remontem infrastruktury kolejowej dotyczy to zarówno samych torów kolejowych, jak i peronów oraz pozostałego zaplecza, niezbędnego do obsługi podróżnych. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że zarządca infrastruktury kolejowej: spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w najbliższym czasie nie przewiduje żadnych inwestycji, które mogłyby zmienić istniejący, niezbyt dobry stan techniczny tej linii.

Tylko naprawy

Szczeciński Zakład Linii Kolejowych wskazuje, co należałoby naprawić. Sam zakład prowadzi jedynie naprawy bieżące, nie inwestycje.
- Przede wszystkim należałoby odbudować perony, sama linia zachowuje ciągłość - tłumaczy Stanisław Pliszczak, naczelnik działu nawierzchni Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie. - W tym roku planujemy przebudowę wiaduktu w Mścięcinie, natomiast trwa przebudowa wiaduktu na przy ul. Arkońskiej, ale to inwestycja miejska.
Inną, nie mniej ważną kwestią jest konieczność zapewnienia odpowiedniego taboru kolejowego do obsługi przedmiotowego połączenia.

Miał być szynobus

Jjesienią ubiegłego roku szansą na wznowienie ruchu pasażerskiego miał być zakup nowego taboru, konkretnie szynobusów SA136.
Województwo zakupiło 12 nowoczesnych spalinowych zespołów trakcyjnych serii SA136, które teoretycznie mogłyby obsługiwać tę linię. Jak ustaliliśmy nowy tabor musi być jednak wykorzystany w pierwszej kolejności do zagęszczenia siatki połączeń na liniach niezelektryfikowanych. Przeprowadzone analizy wskazują, że od grudnia br., tj. od wprowadzenia w życie rozkładu jazdy 2011/2012 zapotrzebowanie na te pojazdy na liniach niezelektryfikowanych (do Kołobrzegu, Szczecinka oraz Piły przez Wałcz) wzrośnie na tyle, że niemożliwe będzie ich wykorzystanie do obsługi innych relacji, w tym do Trzebieży.

Najlepiej elektryczne

Linia nr 406 jest zelektryfikowana najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie do jej obsługi pociągów elektrycznych. Spółka Przewozy Regionalne posiada sporą nadwyżkę takiego taboru, lecz wymaga on naprawy.
- Są to niestety pojazdy wiekowe, średnio około 30 lat oraz o dużej pojemności (około 200 miejsc siedzących), co zważywszy na trudną do przewidzenia frekwencję może okazać się rozwiązaniem zbyt drogim i nieefektywnym - słyszymy w urzędzie marszałkowskim. - Należałoby zatem rozważyć zakup nowego taboru o napędzie elektrycznym o mniejszej pojemności. To niestety wymaga czasu i nakładów finansowych.


Co to za linia?
Linia nr 406 do Trzebieża Szczecińskiego (tak nazywa się stacja kolejowa w Trzebieży) liczy ponad 36 kilometrów. Ostatni odcinek linii prowadzący z Jasienicy nad zalew (Ziegenort) otwarto w 1910 roku. Szlak został zelektryfikowany w 1982 roku.
Linia kolejowa nr 406 prowadzi przez północne dzielnice Szczecina i przez Police do Trzebieży. Na linii są 23 wiadukty.

źródło: GS24.pl

22 komentarze