Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Rząd udzielił gwarancji. Będzie Pendolino

jm, Rynek Kolejowy/KPRM/PKP Intercity,

dodane przez zack1989

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów rząd udzielił Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez PKP Intercity na zakup szybkich pociągów Pendolino. Jednocześnie Intercity poinformowało, że już wczoraj podpisało umowę kredytową z EBI. W ten sposób praktycznie kończy się trwające od 2008 roku postępowanie o zakup szybkich pociągów do obsługi połączenia Gdańsk-Warszawa-Kraków/Katowice.
Dziś (19 lipca ), podczas posiedzenia Rady Ministrów, rząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na rzecz PKP Intercity. Umowa o finansowanie projektu zakupu 20 składów zespołowych pomiędzy spółką PKP Intercity a EBI została podpisana wczoraj (18 lipca). Umowa gwarantuje współfinansowanie tej inwestycji.

Złożony został również wniosek o dofinansowanie projektu do Centrum Unijnych Projektów Transportowych skorygowany według wytycznych Inicjatywy Jaspers i CUPT. Podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji planowane jest w najbliższych tygodniach. Zawarcie tych umów zakończy proces pozyskiwania środków na zakup pociągów zespołowych, których wartość szacowana jest na 400 mln Euro.

Rząd udzieli EBI gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez PKP Intercity w wysokości 224 mln euro (tj. ok. 854,5 mln zł). U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gwarancja Skarbu Państwa obejmie 80 proc. kredytu i 80 proc. odsetek (i innych kosztów zw. z kredytem) – do maksymalnej kwoty ok. 215 mln euro. Wygaśnie 25 lutego 2026 r. Natomiast kredyt zostanie spłacony do 25 lutego 2025 r.

Łączny koszt inwestycji (zakup pociągów i budowa zaplecza technicznego) szacowany jest na ok. 1.709 mln zł (zakup pociągów – ok. 1.600 mln zł). Inwestycja będzie finansowana ze środków unijnych (w 50 proc., czyli ok. 854 mln zł), środków własnych spółki (ok. 1,4 mln zł) oraz kredytu z EBI (przyznanego spółce).

Według rządu, projekt zasługuje na wsparcie w postaci gwarancji Skarbu Państwa, ponieważ zakup nowoczesnych pociągów wiąże się z modernizacją korytarza kolejowego E-65, który jest jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowej (w relacji północ – południe). Poza tym, na projekt ten będzie można pozyskać bezzwrotne środki pomocowe z UE (ok. 50 proc. kosztów).

Jak zapowiedział niedawno w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym" prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Zbigniew Szafrański, dla składów zespolonych, które kupiło PKP Intercity prawdopodobnie dopuszczona zostanie prędkość na Centralnej Magistrali Kolejowej do 220 km/godz., a zatem czas jazdy w relacji Warszawa – Kraków będzie rzędu 2 godzin i kilku minut.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy