Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Wielkopolska: Wielkopolska chce podziału PR

wś, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego opowiedzieli się wczoraj za podziałem Przewozów Regionalnych na kilka funkcjonalnych kompanii kolejowych. Ich zdaniem jedyną szansą na sensowny rozwój kolejnictwa w regionie są Koleje Wielkopolskie, które mogą być wkładem do budowy wraz z sąsiednimi województwami Zachodniej Kompanii Kolejowej.
Wczoraj, podczas nadzwyczajnej sesji radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wypracowali stanowisko w sprawie kolejowych przewozów pasażerskich. Zgodnie z nim obecna sytuacja w kolejowych przewozach pasażerskich jest wynikiem wieloletnich zaniedbań w zarządzaniu kolejnictwem w Polsce, a podstawową przyczyną obecnego stanu rzeczy jest niedocenianie roli transportu szynowego w przewozie towarów i osób.

Radni podkreślili, że województwo wielkopolskie od lat 2003 - 2004 systematycznie inwestuje „w rozwój siatki połączeń, nowoczesny tabor kolejowy oraz modernizację linii kolejowych, przełamując indolencję innych struktur odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.” Dlatego wyrazili ubolewanie, że w dniu 17 sierpnia doszło do strajku na terenie województwa. Jednocześnie uznali „strajk pracowników w spółce, która utraciła płynność finansową uważamy za rzecz niedopuszczalną”.

W związku z tą sytuacją radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wystosowali szereg apeli. Podkreślając wagę postulatów pracowniczych, wezwali do dialogu z władzami spółki i niepodejmowanie dalszych akcji strajkowych.

Do ministra infrastruktury zaapelowali o zwiększenie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz przedstawienie programu wyrównania strat powstałych w spółce Przewozy Regionalne przed jej usamorządowieniem. Wrazili także oczekiwanie wobec resortów pracy i polityki społecznej oraz infrastruktury „o przyspieszenie programu kształcenia maszynistów i innych pracowników dla potrzeb przewozów regionalnych”.

Zaapelowali także do pozostałych samorządów województw o poważną debatę o przyszłości przewozów regionalnych w Polsce. Wobec pracowników spółki Przewozy Regionalne zasiadających w radzie nadzorczej wystosowali natomiast apel o współpracę w reformowaniu spółki.

Na czym ta reforma miałaby polegać? Zdaniem wielkopolskich radnych należy podzielić Przewozy Regionalne na kilka funkcjonalnych kompanii kolejowych lub jeżeli nie będzie to możliwe, przygotować możliwości zbycia udziałów w tej spółce. Do tego wezwali zarząd województwa.

Wyrazili także oczekiwanie wobec władz województwa dotyczące opracowania harmonogramu przejęcia całej pracy eksploatacyjnej na terenie województwa przez spółkę Koleje Wielkopolskie, która ich zdaniem, jeżeli nie dojdzie do podziału spółki Przewozy Regionalne, jest jedyną szansą na sensowny rozwój kolejnictwa w województwie i może być wkładem województwa wielkopolskiego do budowy wraz z innymi sąsiadującymi województwami Zachodniej Kompanii Kolejowej.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy