Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie infrastruktura kolejowa

Kołobrzeg - rozbiórka rampy i bocznicy

margor,

dodane przez margor

Tor zakładowy dawnej rozlewni wody mineralnej "Perły Bałtyku" został rozebrany na odcinku od kozła oporowego do punktu zdawczo-odbiorczego znajdującego się na wysokości bramy kolejowej. Nie istnieje również rampa typu bocznego.
Bocznica łączyła się z torem biegnącym do dawnej bazy paliw CPN (obecnie PKN Orlen) poprzez tor wyciągowy. Od połowy lat 90. XX wieku na owym torze wyciągowym znajdują się wagony wczasowe dla emerytów PKP - na dzień dzisiejszy jest to 8 drewnianych "lubaniów".

Sam tor do bazy paliw ostatni raz był używany w latach 2005-2007 przez pociągi dostarczające (na zlecenie "Hydrobudowy") głazy i kruszec z Doliny Kłodzkiej do przebudowy falochronu kołobrzeskiego portu; od niego odchodzi też zasypana bocznica do punktu skupu złomu.

brak komentarzy