Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Podzielimy Przewozy Regionalne?

Andrzej Kraśnicki jr, Gazeta.pl,

dodane przez MQ

Zachodnia Kompania Kolejowa - tak może nazywać się nowa spółka, która miałaby wozić pasażerów pociągów w naszym regionie. We wtorek sprawą zajmą się radni sejmiku.
Kompania może powstać w efekcie podziału kolejowej spółki Przewozy Regionalne. Dziś spółka należy do wszystkich szesnastu województw. Sprzeczne interesy poszczególnych regionów, finansowa zapaść PR, strajki i kłopoty z taborem sprawiają jednak, że firma dryfuje. Od co najmniej roku niektórzy marszałkowie mówią o konieczności podziału spółki i wyodrębnienia z niej mniejszych firm, które zajmą się przewozami kolejowymi w poszczególnych regionach.

Początkowo pomysł zakładał podział firmy na szesnaście części, które byłyby własnością województw. Dziś przeważa koncepcja podziału PR na kilka spółek. Właścicielem każdej będą trzy, góra cztery sąsiadujące ze sobą województwa. Rozbicie molocha, jakim jest dziś PR, ma ułatwić zarządzanie i wyprowadzenie kolei na prostą.

W przypadku Zachodniopomorskiego w grę wchodzi współpraca z województwem wielkopolskim i lubuskim. Radni tego pierwszego regionu na jednej z wakacyjnych sesji już zdecydowali: chcą oderwania się od Przewozów Regionalnych i zbudowania z sąsiadami spółki, która ma już roboczą nazwę: Zachodnia Kompania Kolejowa.

- Jeśli każde województwo zacznie organizować przewozy we własnym zakresie, to będzie zbyt duże rozdrobnienie - wyjaśniał radnym wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Wszystkie trzy województwa już ze sobą współpracują. Razem wystąpiły i otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych na zakup 22 nowych pociągów elektrycznych, z czego siedem ma obsługiwać rejon Zachodniopomorskiego. Atutem Zachodniopomorskiego jest też nowy tabor, należący do samorządu, To dwanaście spalinowych szynobusów. Poza tym zachodniopomorski oddział Przewozów Regionalnych, który stałby się naszą własnością, jest jednym z lepiej zarządzanych. Ma też bardzo dobre zaplecze techniczne. Region ma świetnie rozbudowaną sieć połączeń kolejowych. Na dodatek odtwarzane są linie, które zostały zamknięte kilkanaście lat temu (m.in. do Wałcza). Budowana będzie też linia pozwalająca dojechać pociągiem pod sam terminal lotniska w Goleniowie.

Sprawa powołania nowej spółki kolejowej będzie najważniejszym punktem wtorkowej sesji. Rozpoczęcie przez nią działalności nie jest jednak proste.

- Niezależnie od tego, że trzeba ją jak każdą inną spółkę zarejestrować, opracować statut, wyposażyć w kapitał, również ludzki, a także sprzęt i środki, to taka spółka musi zdobyć odpowiednie licencje przewozowe - wyjaśnia marszałek woj. zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

Realny termin rozpoczęcia działalności spółki to rok 2013.

źródło: Gazeta.pl

brak komentarzy