Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Modernizacja "Nadodrzanki" w trzech etapach

ju, Rynek Infrastruktury,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Modernizacja linii kolejowej CE 59 jest jednym z kluczowych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez PKP PLK. Zakończenie wszystkich części projektu przewidziane jest do końca 2020 roku. Do tego czasu przewoźnicy będą zmuszeni zmagać się z uciążliwościami spowodowanymi licznymi ograniczeniami na tej linii.
W ramach pierwszego etapu modernizacji "Nadodrzanki" w latach 2008 - 2010 przygotowano dokumentację przedprojektową, która obejmowała opracowanie dwóch studiów wykonalności, opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, oraz sporządzenie wniosków o dofinansowanie dokumentacji projektowej ze środków Unii Europejskiej. Pierwsze studium objęło odcinek Wrocław - Międzylesie, natomiast drugie - Wrocław - Szczecin. Wartość projektu wynosiła 3 216 tys. euro. Został on zrealizowany w ramach perspektywy 2004- 2006 z Funduszu Spójności.

Projekt jest przygotowany do wdrożenia następnego etapu, którym będzie opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwoleń na budowę. Opracowane zostaną również materiały przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych oraz wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Etap trzeci natomiast dotyczy już wykonania robót budowlanych. Wartość całego projektu wyniesie 10 014 343,3 tys. zł.

Obecny stan techniczny linii CE 59 nie spełnia standardów technicznych wynikających z umowy o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego AGTC, czy wymagań związanych z interoperacyjnością kolei. Utrudnia również rozwój wymiany towarowej i warunki podróżowania pasażerów, korzystanie z linii zagranicznym operatorom, a lokalne ograniczenia prędkości pociągów prowadzą do zmniejszenia jej przepustowości.

Plan modernizacji "Nadodrzanki" obejmuje rozbudowę i modernizację oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych, takich jak wiadukty drogowe i kolejowe, przepusty, tunele czy przejścia dla zwierząt. Zakłada się także przebudowę układów torowych na szlakach i stacjach kolejowych, modernizację obecnych i budowę nowych przejazdów jednopoziomowych i dwupoziomowych oraz budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Sumaryczny czas przejazdu pociągu na odcinku Wrocław Szczecin (355,903 km) wynosi obecnie 7 godzin 42 minuty. Po modernizacji będą to 4 godziny 23 minuty co daje zysk czasowy na poziomie 3 godzin 19 minut. Poza tym zwiększy się komfort podróży a prędkość pociągów zarówno towarowych jak i pasażerskich będzie wynosiła 120 km/h.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy