Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodnia Grupa Zakupowa przygotowuje się do zakupu taboru

wś, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Województwo wielkopolskie ogłosiło przetarg na opracowanie studium wykonalności dla projektu zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez województwa wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. Samorządy chcą łącznie kupić 29 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania studium wykonalności dla projektu Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Zamówienie ma zostać wykonane w ciągu 100 dni od daty udzielenia zamówienia. Oferty należy składać do dnia 14 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, które odpowiada za projekt zakupu taboru w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej.

Powstanie Zachodniej Grupy Zakupowej związane jest z upadkiem projektu taborowego spółki Przewozy Regionalne, która planowała we współpracy z trzynastoma samorządami wojewódzki zakupić ok. 60 pociągów od obsługi ruchu międzyregionalnego. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało na ten cel przeznaczonych 175 mln euro.

Projekt ten nie został zaakceptowany jednak przez część marszałków, którzy postanowili nabyć tabor bez udziału Przewozów Regionalnych. Na początku z udziału w projekcie zrezygnowały samorządy czterech województw z południa Polski: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie, które utworzyły Południową Grupę Zakupową. Następnie swoją wolę współpracy w zakresie zakupu pociągów zadeklarowały województwa z Zachodniej Polski: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i łódzkie. Latem tego roku samorządy zwróciły się do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o dopisanie ich do listy beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sierpniowa aktualizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poszerzyła o samorządy województw wykaz beneficjentów środków na zakupy taboru dla międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W dniu 12 sierpnia br. umieszczony został na Liście projektów indywidualnych POIiŚ - zgłoszony jako wspólne przedsięwzięcie Zachodniej Grupy Zakupowej pod nazwą "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, łódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie". Już po ogłoszeniu listy, z udziału w projekcie zrezygnowało województwo łódzkie.

Studium wykonalności ma odpowiedzieć na pytanie, ile trzy województwa tworzące Zachodnią Grupę Zakupową będą potrzebowały pociągów, aby obsłużyć połączenia między nimi oraz na jakich trasach te składy powinny się poruszać. Kolejnym etapem procesu zakupu taboru będzie ogłoszenie przetargu na dostawę pociągów.

źródło: Rynek Kolejowy

1 komentarz