Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Za 392 dni podział Przewozów Regionalnych

PAP, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Od 1 stycznia 2013 r. należące do samorządów Przewozy Regionalne zostaną podzielone na spółki poszczególnych województw, które przejmą od PR obsługę połączeń. Marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz potwierdził ustalenia konwentu marszałków.
Na razie nie wiadomo, czy każdy z marszałków miałby przejąć działającą na swoim terenie część Przewozów. - Miałoby to się odbyć "najprościej". A skoro ma być "najprościej", wychodzimy od tego, że miałoby być 16 części. To podejście jest o tyle elastycznie, że ci, którzy nie chcą własnej spółki, mieliby prawo "podpiąć się" pod kogoś mocniejszego. Najpoważniejszą obecnie propozycją jest podział tej spółki na mniejsze - być może 16 - po to, by każdy z marszałków zajmował się w przyszłości swoim problemem - cytuje Matusiewicza PAP. - Od 1 stycznia 2013 r. chcielibyśmy, by np. woj. śląskie - w takiej czy innej formie - jako Koleje Śląskie lub spółka wydzielona z Przewozów Regionalnych, w całości przejęło już całość połączeń - podkreślił Matusiewicz.

Marszałkowie zakładają, że po 1 stycznia 2013 r. spółka Przewozy Regionalne będzie dalej istnieć. Zamiast niej będą jednak jeździć po torach wydzielone z PR mniejsze spółki regionalne. W opinii marszałka woj. śląskiego, dotychczasowej spółki PR nie uda się szybko zlikwidować nie tylko ze względu na jej wielkość i stopień skomplikowania procesu podziału między marszałków, ale też przekraczające 700 mln zł zadłużenie - głównie wobec PKP PLK i PKP Energetyka. Zdaniem Matusiewicza, jedyne wartości Przewozów Regionalnych to ludzie i tabor. Matusiewicz zaznaczył, że pociągów brakuje dziś wielu samorządowym spółkom kolejowym, np. należącej do niego samorządowej spółce Koleje Śląskie.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy