Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie artykuł

Pierwszy krok w modernizacji Poznań - Szczecin

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie Polskich Linii Kolejowych rozpisało przetarg na wykonanie Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla realizacji zadania: "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie".
Kryteria oceny ofert w przetargu to: cena oferty - 60%, strategia realizacji projektu - 40%. Termin realizacji zamówienia to 720 dni od podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpi 23 stycznia. Zamówienie Studium Wykonalności to pierwszy etap przygotowań do modernizacji linii kolejowej.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy