Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Dworzec w Szczecinie będzie straszył podczas Tall Ships' Races w 2013 roku?

Marek Jaszczyński, GS24.pl,

dodane przez MQ

Oddala się perspektywa remontu dworca Szczecin Główny, remont nie rozpocznie się bez dotacji unijnych. To oznacza, że dworzec nie będzie rewitalizowany przed finałem regat The Tall Ships' Races w 2013 roku w Szczecinie.
To wspólne przedsięwzięcia PKP S.A. i miasta Szczecin.

- Na wiosnę tego roku ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy tzw. koncepcji wielobranżowej całej przestrzeni, która ma być objęta inwestycją, a więc: dworca, placu przed dworcem aż do Odry z kładką z ul. Owocowej i samej stacji: peronów wraz z torami - tłumaczy Paulina Jankowska z Polskich Kolei Państwowych S.A.

Groźne wydają się inne informacje. Projekt przebudowy dworca cały czas ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Znajduje się na liście rezerwowej POiŚ. Polskie Koleje Państwowe złożyły wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi modernizacji dworca kwotą 122 milionów złotych w ramach projektu "Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym".

- Przygotowujemy się na tyle, by nie stracić szans na jego sfinansowanie i przesunięcie go na listę podstawową - mówi Paulina Jankowska. - Bardzo nam na tym zależy, nie mogę jednak podać terminu, kiedy będziemy wiedzieli o tym, że dostaniemy pieniądze z UE.

Przypomnijmy, że pierwotnie, czyli w chwili podpisania umowy między miastem a PKP planowano zakończyć przebudowę dworca do końca 2014 roku. Inwestycja miała być oddawana etapami.

Planowano, że goście, którzy pojawią się na finał regat The Tall Ships Races w 2013 roku będą mogli skorzystać ze zmodernizowanego obiektu.

Zakres prac ma objąć nie tylko remont i przebudowę budynku Dworca Głównego, ale też terenów wokół Dworca Głównego w szczególności przebudowę układu tramwajowego, samochodowego oraz pieszego oraz modernizację ulicy Kolumba. W planach jest także powstanie nowoczesnego parkingu na 150 samochodów.

- Nie wiemy, czy ten termin będzie utrzymany - dodaje przedstawicielka PKP.

źródło: GS24.pl

brak komentarzy