Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

600 mln zł na Nadodrzankę do 2015 roku

wś, Rynek Kolejowy,

dodane przez matwag; zmodyfikowane

PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji przeznaczyło na rewitalizację linii CE-59 do 2015 roku 600 mln zł netto - poinformował "Rynek Kolejowy" Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji. Inwestycja przynajmniej do roku 2013 będzie finansowana ze środków budżetowych.
Linia CE-59 ma 575,4 km i jest bardzo ważnym elementem ciągu komunikacyjnego zarówno na krajowej jak i europejskiej mapie kolejowej. Łączy kraje skandynawskie i nadbałtyckie z Europą środkową i południową. Połączenie to obejmuje linię 401 od stacji Świnoujście Port do stacji Szczecin, linię 273 od stacji Szczecin do stacji Wrocław oraz linię 276 od stacji Wrocław do stacji Międzylesie. Poważnym problemem tej trasy pozostaje stan jej infrastruktury.

Obecny stan infrastruktury kolejowej na tej linii nie spełnia nawet najmniejszych standardów technicznych wynikających z umowy o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego AGTC czy wymagań związanych z interoperacyjnością kolei. Średni czas przejazdu na tej linii wynosi około 24 godziny. Średnia prędkość handlowa w lipcu 2011 r. wyniosła natomiast zaledwie 25,7 km/h.

Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra przewidziana została na lata 2009 - 2015. Projekt realizowany jest ze środków budżetowych. Jego łączna wartość to 600 mln zł.

Inwestycja objęła już rewitalizację toru nr 1 na odcinku Zielona Góra - Czerwieńsk, która zakończyła się w 2009 roku. Rewitalizacja toru nr 2 została w harmonogramie ujęta jako zadanie na rok 2013, ale w razie pojawienia się dodatkowych środków finansowych projekt zostanie rozpoczęty w roku bieżącym. W wyniku remontu prędkość pociągów na tym odcinku wzrośnie z 30-40 km/godz. obecnie do 100-120 km/godz.

W tym roku zostanie wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla zakresu planowanego na rok 2013, czyli rewitalizacji na odcinku Niedoradz - Stary Kisielin, robót nawierzchniowych na odcinku Ługi Górzyckie - Chyrzyno (tor nr 2) oraz rewitalizacji na odcinku Godków - Chojna (tor nr 1).

PKP PLK zakładają, że w latach 2014-2015 modernizacja linii CE59 będzie kontynuowana w ramach nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej.

W roku 2011 zakończyła się modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Daleszewo - Szczecin - Podjuchy (tor nr 1). Ze środków własnych PKP PLK oraz środków z Funduszu Kolejowego na cel zostało przeznaczonych 16 mln zł. W wyniku realizacji inwestycji odcinek Daleszewo - Szczecin Podjuchy przystosowany został do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością do 120 km/godz.

Jednocześnie poza zadaniami WPIK, w ramach środków własnych, PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła w 2011 r. rewitalizację na odcinku Bytom Odrzański - Nowa Sól (tor nr 1). Kosz tej inwestycji wyniósł 18,5 mln zł. Po jej zakończeniu uzyskano wzrost prędkość pociągów na tym odcinku z 30-40 km/godz. do 100-120 km/godz.

Rozpoczęto także rewitalizację toru nr 2 na odcinku Kostrzyn nad Odrą - Namyślin.

W ramach Funduszu Spójności (perspektywa 2004-2006) realizowany był również projekt pn. "Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie - Wrocław - Kostrzyn - Szczecin - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I w Polsce", w ramach którego w 2009 r. zakończono rozpoczętą rok wcześniej kosztem 2 268 tys. euro realizację II studium wykonalności dla odcinka Wrocław - Szczecin.

Poza wymienionymi nieujęta w "Wieloletnim programie inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015" realizowana jest także modernizacja linii kolejowej nr 276 Wrocław - Międzylesie.

Zgodnie z harmonogram i zakresem rzeczowym tej inwestycji w 2010 r. zakończono realizowane w latach 2008-2010 kosztem 948 tys. euro I studium wykonalności obejmujące odcinek Wrocław - Międzylesie w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej CE-59 Międzylesie - Wrocław - Kostrzyn - Szczecin - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I w Polsce". Projekt zrealizowano w ramach perspektywy 2004-2006 z Funduszu Spójności. Na 2012 r. zaplanowano prace utrzymaniowo-naprawcze na linii nr 276 na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki, finansowane w ramach dotacji przedmiotowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na prace utrzymaniowo-naprawcze w kwocie 12 mln zł. Pozwoli to na wyeliminowanie najbardziej uciążliwych ograniczeń prędkości występujących na tym odcinku linii kolejowej.

źródło: Rynek Kolejowy

2 komentarze