Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie akceptuje warunki umowy z PR

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Umowa roczna województwa zachodniopomorskiego z Przewozami Regionalnymi jest już bliska sfinalizowania. Dziś zarząd województwa zaakceptował warunki umowy, które zostały ustalone w toku czteromiesięcznych negocjacji z przewoźnikiem, wyrażając jednocześnie zgodę na jej zawarcie. Na tym samym posiedzeniu zarząd podjął również decyzję o zawarciu umowy na realizację przewozów transgranicznych na linii Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermuende) i Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk).
Umowa roczna o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich województwa zachodniopomorskiego w okresie od 11 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2012 r. gwarantuje wykonanie pracy eksploatacyjnej w wysokości 5 348 139,859 pockm, za kwotę 73 831 289,10 zł (stawka jednostkowa dofinansowania wynosi 13,805040827 zł za 1 pociągokilometr).

Całkowity koszt kolejowych przewozów pasażerskich na liniach Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin) w okresie od 11 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2012 r. spółka Przewozy Regionalne oszacowała na kwotę 668 710,90 zł.

Łącznie na finansowanie obu umów Województwo przeznaczy kwotę 74 500 000 zł.

Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od 11 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2012 r. stanowi uszczegółowienie do Umowy Ramowej nr WIiT.II-84/2009 z dnia 16 grudnia 2009.

Przypomnijmy, że świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej to następstwo wejścia w życie z dniem 1 marca 2011 r. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Na mocy nowej regulacji Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązany został do dofinansowywania przewozów wykonywanych przez pociągi kursujące w relacjach Szczecin - Angermünde oraz Szczecin – Pasewalk – Schwerin. Przewozy wykonywane są wspólnie przez spółkę DB Regio (po stronie niemieckiej) i Przewozy Regionalne (na polskim odcinku trasy).

Organizatorami przewozów po stronie niemieckiej dla obu połączeń są kraje związkowe (landy) Brandenburgia oraz Meklemburgia Pomorze Przednie w imieniu których występują powołane w tym celu związki transportowe.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy