Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Nowy terminal intermodalny w Szczecinie

CUPT, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

12 marca została podpisana umowa o dofinansowanie na budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego. DB Port Szczecin na terminal wyda 56,3 mln zł.
12 marca w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu budowy terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I. Beneficjent - DB Port Szczecin otrzymał ponad 19,5 mln zł dotacji ze środków Funduszu Spójności na budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego.

Projektowany terminal zlokalizowany będzie w południowo-zachodniej części Ostrowa Grabowskiego oraz w środkowej części Łasztowni. Będzie on zdolny do obsługi 120 000 TEU rocznie.

Planowane rozwiązania przestrzenne oraz wyposażenie, jakie zostanie zlokalizowane na terenie terminalu, umożliwiać będą: przeładunek kontenerów dostarczanych do lub z terenu kraju w obrocie tranzyt (samochody, kolej) oraz import i eksport drogą morską, przeładunek kontenerów na nabrzeżu w technologii ro-ro, spedycję środkami transportu lądowego (samochody, kolej), wjazd i wyjazd masy towarowej oraz przemieszczanie jej pomiędzy nabrzeżem a terminalem kolejowym i zlokalizowanymi przy nim placami.

W ramach I fazy I etapu wykonane zostaną następujące elementy: place składowe w rejonie Nabrzeża Fińskiego - w pierwszej fazie pierwszego etapu budowy terminalu zostaną wykonane dwa place - sektor 1A i 2A oraz budowa drogi wewnętrznej łączącej zewnętrzny układ komunikacyjny (ul. Logistyczna) z terminalem, zakończonej placem parkingowo-manewrowym.

Ponadto, terminal będzie wyposażony w sprzęt do przeładunku kontenerów (suwnice nabrzeżowe, suwnice placowe, ciągniki siodłowe, układarkę kontenerów pustych). Podłączenie projektowanego terminalu do lokalnej infrastruktury wymagać będzie wykonania przyłączy elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja będzie realizowana dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach działania 7.4. Rozwój transportu intermodalnego (PO IiŚ). Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 56,3 mln zł, z czego unijne wsparcie przekracza kwotę 19,6 mln zł.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy