Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Szybciej z Poznania do Szczecina? Jest zwycięzca przetargu na studium

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na opracowanie Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie. Wykonanie zadania będzie kosztować prawie 3 mln złotych.
Do przetargu stanęło aż 18 firm, które były oceniane według dwóch kryteriów. Cena stanowiła jedynie 60 procent oceny, a pozostałe 40 punktów przyznawano za "strategię realizacji projektu". Rozrzut cenowy ofert nie był duży - najniższa oferta opiewała na 2 921 250 złotych, a najwyższa na 3 689 877 złotych. Najtańsza oferta, złożona przez konsorcjum Schuessler- Plan Inżynierzy i Eko-konsulting-projekt "Conseko-BBM-Design" okazała się najkorzystniejsza, i to z tym konsorcjum PLK podpisze umowę.

Modernizacja E- 59 z unijnych funduszy była ujęta w POIiŚ na lata 2007- 13. Zakładała podniesienie prędkości pociągów ze Szczecina do Poznania do 160 km/ h (ruch pasażerski), oraz 120 km/ h (ruch towarowy). W związku z problemami, związanymi z wypełnieniem procedury (pozwolenia środowiskowe, spóźnione prace projektowe), pod koniec 2010 roku została skreślona z programu, i przeniesiona na kolejną perspektywę budżetową POIiŚ, na lata 2014 - 20.

źródło: Rynek Kolejowy

2 komentarze