Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie: Przetarg na 7 ezetów

Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Zgodnie z zapowiedzią marszałka województwa Olgierda Geblewicza, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rozpisał przetarg na zakup 7 używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które w perspektywie mogłyby zostać poddane modernizacji. Samorząd zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 7,5 mln zł netto.
Uchwałę o wszczęciu przetargu Zarząd Województwa podjął na posiedzeniu 3 lipca. Tym samym rozpoczęła się procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na zakup siedmiu sztuk używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Informacje o przetargu są dostępne od 17 lipca br. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na realizację zadania pn. "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych" zarezerwowano w budżecie województwa 7 500 000,00 zł ze środków własnych województwa. Cenę jednej sztuki używanego trzyczłonowego zespołu trakcyjnego (EZT) przed drugą naprawą główną aktualnie szacuje się na około 1 070 000 zł. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 75 tys. zł. Termin składania ofert upływa 9 sierpnia 2012 r.

Obecnie w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, świadczącego usługi przewozowe, znajduje się 80 (średnia wieku przeszło 30 lat!) elektrycznych zespołów trakcyjnych, z których aż 27 jest wyłączonych z eksploatacji z różnych przyczyn, najczęściej z powodu braku napraw głównych i rewizyjnych. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego taka sytuacja może zagrażać ciągłości wykonywania przewozów i jest wysoce niekorzystna dla jakości świadczonych usług przewozowych.

Dlatego samorząd województwa zdecydował się na jedną z możliwości poprawy tego stanu, czyli zakup elektrycznego taboru kolejowego, wzorem zrealizowanych w latach 2010-2011 zakupów taboru spalinowego. Według przedstawicieli urzędu marszałkowskiego z uwagi jednak na cenę fabrycznie nowych, nowoczesnych pojazdów elektrycznych, sięgającą około 20 mln zł netto za sztukę, doraźnym rozwiązaniem, które może w szybkim czasie polepszyć istniejącą sytuację taborową, jest dokonanie zakupu używanych trzyczłonowych pojazdów i poddanie ich modernizacji. W ich ocenie eksploatacja takich pojazdów powinna potrwać jeszcze minimum 10 - 15 lat umożliwiając zachowanie ciągłości świadczonych usług przewozowych.

źródło: Rynek Kolejowy

1 komentarz