Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Przetarg na remont stacji Kostrzyn i odcinka Godków - Chojna (linia 273)

lp, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK oddział w Szczecinie ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych na stacji Kostrzyn oraz dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Godków - Chojna (tor nr 1) w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów- Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra".
Zamówienie obejmuje m. in.: modernizację nawierzchni w torze nr 2 na stacji Kostrzyn w km 255,171 - 256,260, modernizację nawierzchni torowej i drogowej na przejeździe w km 255,262, modernizację nawierzchni na szlaku Godków - Chojna (tor nr 1) w km 294,306 - 297, 630, modernizację nawierzchni torowej i drogowej na przejeździe w km 296,875, modernizację nawierzchni torowej na przejeździe w km 294,356 wraz z modernizacją oświetlenia, wymianę konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, przebudowę blokady liniowej z jednokierunkowej na dwukierunkową pomiędzy posterunkami Godków - Chojna w torze nr 2 oraz roboty towarzyszące.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia oraz wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu na przejazdach w trakcie wykonywania robót. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150 tys. zł. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to 3 września. Wykonawca będzie miał czas na zakończenie robót do 30 listopada 2012 r.

Oferty w przetargu można składać do 10 sierpnia 2012 roku do godz. 11 (ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, pok.40a). Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

źródło: Rynek Kolejowy

8 komentarzy