Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

2 sierpnia - pierwszy sprawdzian regionalnego połączenia Szczecin - Wałcz na zmodernizowanej linii kolejowej 403

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, pracodawców, szkół, oraz przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w modernizację linii kolejowej 403 i wznowienie połączenia Szczecin - Piła będą uczestniczyć 2 sierpnia br. w przejeździe inspekcyjnym na tej trasie.
Gospodarzami tego nadzwyczajnego kursu szynobusu są wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż i starosta wałecki Bogdan Wankiewicz.

Podczas przejazdu pociągu specjalnego po zmodernizowanej linii kolejowej nr 403 uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszym taborem Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktualnym stanem zmodernizowanej infrastruktury.

Głównym punktem w programie podróży będzie spotkanie poświęcone działaniom poprzedzającym przywrócenie kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kalisz Pomorski - Wałcz oraz uruchomienie pociągów w bezpośredniej relacji Szczecin - Piła, które odbędzie się w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przy ul. Południowej 10a.

Rozkład jazdy pociągu specjalnego rozpoczyna odjazd ze stacji Szczecin Główny o godz. 8.35 (peron 1), kolejne przystanki na drodze do Wałcza to: Stargard Szczeciński (9.08), Recz Pomorski (9.45), Kalisz Pomorski (10.14), Biały Zdrój Płd. (10.21), Krępa Krajeńska (10.30), Jeziorki Wałeckie (10.36), Tuczno Krajeńskie (10.44), Rutwica (10.53), Strączno (11.01), Wałcz Raduń (11.10). Na dworzec w Wałczu pociąg wjedzie o godzinie 11.15. Powrót do Szczecina planowany jest na godz. 15.30 (z wałeckiej stacji pociąg odjedzie o 12.45).

Przypomnijmy. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziła modernizację regionalnej linii kolejowej nr 403 na odcinku Wałcz - Ulikowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Odbudowany odcinek ma długość 101,7 km. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację w zakresie podtorza, nawierzchni, układów odwodnienia, obiektów inżynieryjnych (w tym trzech dużych mostów), urządzeń sygnalizacji i łączności odcinka oraz peronów i skrzyżowań z drogami kołowymi. Linia przystosowana jest obecnie do parametrów eksploatacyjnych w zakresie prędkości wynoszącej do 100 km/h i nacisku 196 kN dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla 196 kN dla ruchu towarowego.

Efektem końcowym modernizacji linii nr 403 będzie przywrócenie bezpośredniej komunikacji kolejowej Wałcza i południowej części województwa ze Szczecinem po ponad 12-letniej przerwie. Podróż z Wałcza do Szczecina zajmie około 2 godzin i 30 minut. Po wielu latach przerwy, spowodowanej m.in. degradacją infrastruktury kolejowej, odtworzona zostanie spójność przestrzenna i komunikacyjna województwa, zwiększy się dostępność oraz atrakcyjność turystyczna i gospodarcza obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej nr 403, a także odtworzone zostanie kolejne połączenie kolejowe Pomorza Zachodniego z Wielkopolską, a także z województwem kujawsko-pomorskim.

Wznowienie ruchu regionalnych pociągów pasażerskich w pełnej relacji przewidziane jest na 1 września br. W początkowym okresie funkcjonowania linii nr 403 po zakończeniu jej modernizacji, tj. do czasu pełnego rozpoznania rzeczywistych potrzeb przewozowych występujących na tej trasie, przewiduje się uruchomienie do 5 par pociągów ze Szczecina do Piły przez Stargard Szczeciński, Kalisz Pomorski i Wałcz oraz w przeciwnym kierunku.

3 komentarze