Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Przewozy Regionalne wydzierżawią 10 lokomotyw elektrycznych od Kolei Czeskich

lp, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Przewozy Regionalne w okresie od 1 października tego roku do końca roku 2016 będą dzierżawiły 10 lokomotyw elektrycznych serii 163, należących do Kolei Czeskich. Wartość zamówienia to 26 mln 133 tys. zł netto. Ponadto spółka w okresie od 1 października do końca2012 roku wydzierżawi 10 lokomotyw od PKP Cargo.
Spółka Przewozy Regionalne udzieliła zamówienie Kolejom Czeskim z wolnej ręki. Spółka tłumaczy m. in., że w dotychczas ogłaszanych przetargach nieograniczonych na najem lokomotyw elektrycznych do wykonania pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej pociągów nie wpływały żadne oferty.

Obecnie lokomotywy elektryczne spółka wynajmuje od PKP Cargo w trybie zamówienia z wolnej ręki. W 2011 r. skierowano zapytanie do Kolei Czeskich, które zadeklarowały możliwość wynajmu lokomotyw elektrycznych serii 163. Lokomotywy elektryczne serii 163 posiadają bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Nr T/2009/0219 wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ponadto posiadają bardzo dobre parametry techniczne i charakteryzują się wysokim współczynnikiem niezawodności. Wydłużone przebiegi w zakresie cyklu przeglądowo – naprawczego umożliwiają lepsze wykorzystanie tych lokomotyw (rzadsze zjazdy na punkty utrzymania).
Nie zdążyli z modernizacją. Dodatkowe 10 lokomotyw od PKP Cargo
Przewozy Regionalne udzieliły także zamówienie z wolnej ręki spółce PKP Cargo na najem 10 lokomotyw elektrycznych na okres od 1 października do 31 grudnia tego roku. Zamawiający nie posiada wystarczającej liczby własnych lokomotyw do realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy 2011/2012. W ostatnim kwartale 2011 r. oraz na początku 2012 r. zostało przeprowadzonych kolejno sześć postępowań na najem lokomotyw, z których trzy zostały unieważnione. Po nieudanych przetargach, które miały zapewnić wystarczającą liczbę lokomotyw do realizacji rozkładu jazdy, doszło do zawarcia dwóch umów w trybie zamówienia z wolnej ręki z PKP Cargo. Zakres zamówienia, będącego przedmiotem postępowania, miał być początkowo realizowany własnymi lokomotywami. Jednakże ze względu na opóźnienia w realizacji modernizacji lokomotyw koniecznym stało się pilne udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Konsekwencją niezawarcia umowy z PKP Cargo byłoby wyłączenie części taboru z eksploatacji.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy