Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie kupi 7 ezetów od Przewozów Regionalnych

Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ

Województwo zachodniopomorskie rozstrzygnęło przetarg na zakup 7 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych z ważnym świadectwem sprawności technicznej. Wybrana została oferta Przewozów Regionalnych.
Przewozy Regionalne jako jedyne złożyły ofertę we wspomnianym przetargu oferując za siedem używanych, trzyczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych 7,5 mln zł brutto.

Obecnie w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, świadczącego usługi przewozowe, znajduje się 80 (średnia wieku przeszło 30 lat!) elektrycznych zespołów trakcyjnych, z których aż 27 jest wyłączonych z eksploatacji z różnych przyczyn, najczęściej z powodu braku napraw głównych i rewizyjnych. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego taka sytuacja może zagrażać ciągłości wykonywania przewozów i jest wysoce niekorzystna dla jakości świadczonych usług przewozowych.

Dlatego samorząd województwa zdecydował się na jedną z możliwości poprawy tego stanu, czyli zakup elektrycznego taboru kolejowego, wzorem zrealizowanych w latach 2010-2011 zakupów taboru spalinowego. Według przedstawicieli urzędu marszałkowskiego z uwagi jednak na cenę fabrycznie nowych, nowoczesnych pojazdów elektrycznych, sięgającą około 20 mln zł netto za sztukę, doraźnym rozwiązaniem, które może w szybkim czasie polepszyć istniejącą sytuację taborową, jest dokonanie zakupu używanych trzyczłonowych pojazdów i poddanie ich modernizacji. W ich ocenie eksploatacja takich pojazdów powinna potrwać jeszcze minimum 10 - 15 lat umożliwiając zachowanie ciągłości świadczonych usług przewozowych.

źródło: Rynek Kolejowy

15 komentarzy