Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodnia grupa zakupowa nie ma pieniędzy na nowy tabor?

Dominik Lebda, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ

We wrześniu miał zostać ogłoszony przetarg na tabor w ramach zachodniej grupy zakupowej. Jednak pojawiły się kłopoty związane z dofinansowaniem projektu. Wysokość dofinansowania będzie wymagała zwiększenia wkładu własnego przez beneficjenta z 50% do 75%. Czy w tej sytuacji Wielkopolska wycofa się z projektu?
Wykonując zobowiązania wynikające z umowy nr POIS.7.1.233/11-0 z dnia 4 listopada 2011 r. dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ? 7.1-48 "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie" zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), a województwem wielkopolskim (beneficjentem projektu) opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie tego projektu.

Konieczne większe dofinansowanie- Wniosek ten może zostać złożony w CUPT po zabezpieczeniu finansowania wkładu własnego beneficjenta, co w świetle przeprowadzonych analiz finansowych wymaga podwyższenia poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie z 50% do min. 75% - tłumaczy Anna Parzyńska-Paschke, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

- W sprawie tej prowadzone są intensywne rozmowy z instytucją pośredniczącą POIiŚ - Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej - mówi Anna Parzyńska-Paschke.

Województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie mają napięte terminy jeśli chodzi o realizację projektu. Grupa musi spieszyć się ze złożeniem wniosku, aby zdążyć z końcowym rozliczeniem projektu w roku 2015. Czy ZGZ zdąży?

Konieczna zgoda Komisji EuropejskiejW tym momencie nie można stwierdzić, czy którekolwiek z województw wycofa się z projektu, ponieważ starania o większe dofinansowanie trwają. Instytucja pośrednicząca POIiŚ (MTBiGM) analizuje aktualnie możliwość dofinansowania UE dla projektów taborowych w ramach działania 7.1 rozwój transportu kolejowego. Zgoda na takie postępowanie uwarunkowana będzie dostępną alokacją w ramach dziania. Podwyższenie maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków UE będzie wymagało zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na co musi wyrazić zgodę Komisja Europejska.

Jak zapewnia biuro prasowe UMWW, ewentualne wycofanie się z projektu województwa wielkopolskiego nie zagraża bezpośrednio projektowi. W takiej sytuacji działania niezbędne do przejęcia roli głównego beneficjenta projektu celem jego kontynuacji z województwem lubuskim, podejmie województwa zachodniopomorskie.

Grupa, w skład której wchodzą województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz lubuskie, złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wstępnie planowane jest przydzielenie siedmiu pojazdów dla województwa zachodniopomorskiego, dwóch dla lubuskiego oraz ośmiu dla Wielkopolski. Szacowana wartość umowy przekracza 418 mln zł.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy