Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Bez zmian na torach

24Kurier,

dodane przez MQ

Wiadomo już, kto stanął do przetargu na "Świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Zachodniopomorskim w okresie od 9 grudnia 2012 roku do 12 grudnia 2015". Jedynym oferentem są... Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 200 tys. euro na "Świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Zachodniopomorskim" zostało wszczęte na mocy Uchwały Zarządu Województwa nr 1610/12 z 1 października 2012 r. W specyfikacji przetargowej uwzględniono podział na świadczenie usług przewozowych na obszarze województwa oraz na świadczenie usług przewozowych w ruchu transgranicznym.

Jak informuje komisja przetargowa, oferowana cena jednostkowa na wykonanie zadania pierwszego, czyli "świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na terenie województwa zachodniopomorskiego", skalkulowana przez spółkę Przewozy Regionalne, to 275.220.000 zł brutto/przy pracy eksploatacyjnej 16,5 mln tzw. pociągokilometrów. Natomiast stawkę w drugim zadaniu, czyli przewozach transgranicznych, spółka PR wyliczyła na 4.026.000 zł brutto przy pracy eksploatacyjnej 600 tys. pockm.

Oferta spółki Przewozy Regionalne przewiduje, że całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 279.246.000 zł brutto, a usługi przewozów regionalnych będą świadczone w ciągu trzech kolejnych rocznych rozkładów jazdy.

To oznacza, że jeśli złożona oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, a proponowane kwoty mieszczą się w wydatkach założonych przez Marszałka Województwa, przez najbliższe 3 lata wozić nas będą składy Przewozów Regionalnych. O wprowadzeniu na zachodniopomorskie tory innych przewoźników w tym czasie będzie można raczej zapomnieć.

źródło: 24Kurier

5 komentarzy