Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Podpisanie umowy ws. połączenia kolejowego Berlin - Szczecin

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

dodane przez MQ

W czwartek, 20 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak i Peter Ramsauer, minister transportu, budownictwa i rozwoju miast Republiki Federalnej Niemiec podpiszą umowę o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin - Berlin.
Umowa zakłada modernizację i elektryfikację linii kolejowej na trasie Szczecin - Berlin, co przyczyni się do stworzenia warunków do rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych pasażerskich przewozów kolejowych między Polską a Republiką Federalną Niemiec w rejonie Szczecina i Berlina. Dzięki inwestycji czas przejazdu pociągów pomiędzy Szczecinem a Berlinem skróci się do 90 minut. Obecnie wynosi ok. 2 godzin dla połączeń bezpośrednich.

Za realizację umowy będzie odpowiadać działająca na szczeblu ministerstw właściwych do spraw transportu Polski i Republiki Federalnej Niemiec Stała Polsko - Niemiecka Grupa Robocza ds. Infrastruktury Kolejowej.

Będzie to trzecie spotkanie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka z Peterem Ramsaurem, ministrem transportu, budownictwa i rozwoju miast RFN, które odbędzie się w 2012 roku. Wcześniej ministrowie transportu Polski i RFN odbyli bilateralne spotkanie podczas czerwcowej wizyty Ministra Sławomira Nowaka w Berlinie. Okazją do rozmów było uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Gdynia - Berlin. Drugim spotkaniem były Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe, które odbyły się w listopadzie w Berlinie, podczas których podpisana została umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie Komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową.

źródło: Rynek Kolejowy

13 komentarzy