Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Geblewicz: Priorytetem w Zachodniopomorskiem jest modernizacja linii

Rynek Kolejowy,

dodane przez LinX; zmodyfikowane

Utrzymanie bieżące linii kolejowych można ocenić pozytywnie, naszą bolączką jest natomiast znikoma ilość inwestycji o charakterze odtworzeniowym (o modernizacjach nie wspominając) na najbardziej zdekapitalizowanych liniach - ocenia utrzymanie linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego marszałek Olgierd Geblewicz.
Z punktu widzenia zewnętrznej dostępności województwa oraz jego rozwoju priorytetami według marszałka pozostają ciągi kolejowe C-E-59 oraz E59, a także stan infrastruktury łączącej porty z krajową siecią kolejową. - Niestety, duże projekty planowane w obecnej perspektywie w ramach POIŚ nie doczekały się realizacji - podkreśla Geblewicz. Obecnie podjęcia najpilniejszych działań zdaniem marszałka wymagają linie: nr 273 „nadodrzanka” stanowiąca fragment ciągu C-E-59 - istotna dla usprawnienia połączeń pasażerskich z Zieloną Górą i Wrocławiem oraz dla poprawy warunków tranzytu towarowego ze Skandynawii na południe Europy, linia nr 351 ze względu na pilną potrzebę skrócenia czasu podróży do Poznania i Warszawy oraz dalej na południe kraju oraz linia nr 202 - niska przepustowość tej jednotorowej linii uniemożliwia skrócenie czasu podróży do Trójmiasta i dalej na wschód, zatem potrzebna jest odbudowa drugiego toru (rozebranego w 1945 roku).

Dla poprawy spójności wewnętrznej województwa i warunków podróży w ruchu regionalnym konieczne są natomiast w pierwszym rzędzie modernizacje linii: nr 210 Szczecinek - Runowo Pomorskie, nr 404 Szczecinek - Kołobrzeg (tu pod uwagę powinien być brany cały ciąg od Poznania przez Piłę i Szczecinek do Kołobrzegu), nr 403 - mimo przeprowadzonej rewitalizacji w dalszym ciągu istnieje potrzeba poprawy stanu nawierzchni tej linii, nr 402 na odcinku Koszalin - Kołobrzeg. Marszałek podkreśla, że w dalszej kolejności trzeba rozważyć przede wszystkim modernizację linii nr 407 Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski.

- Jeśli chodzi o linie o znaczeniu regionalnym, to w tym roku powinna zakończyć się modernizacja (z budową łącznicy do lotniska w Goleniowie) linii nr 402, która jest realizowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. O wszystkich innych inwestycjach torowych na terenie województwa zachodniopomorskiego informacji należy szukać u zarządcy infrastruktury - PKP PLK, który jest ich głównym inwestorem.

Dzięki budowie połączenia kolejowego do lotniska w Goleniowie, podróż ze Szczecina do terminalu portu lotniczego potrwa 40 minut. Połączenie kolejowe z lotniskiem Szczecin - Goleniów zostanie uruchomione już za kilka miesięcy.

- Jest to dla mnie podwójna satysfakcja, bo nasze regionalne lotnisko dzięki niemu znakomicie polepszy swoją dostępność, a przede wszystkim dlatego że z inicjatywy zarządu województwa doszło do realizacji projektu modernizacji linii kolejowej nr 402 wraz z łącznicą kolejową do portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Nadając mu status projektu kluczowego zachodniopomorskiego RPO na lata 2007-2013 zagwarantowaliśmy tym samym środki na realizację tej inwestycji, tak ważnej w wymiarze infrastrukturalnym, ale zarazem niebywale kosztochłonnej - mówi Olgierd Geblewicz. - Bardzo liczę na to, iż połączenie zyska uznanie naszych mieszkańców i znacznie poprawi dostępność komunikacyjną regionu, co powinno przełożyć się na wzrost atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i społecznej całego województwa - dodaje.

Duże znaczenie dla województwa zachodniopomorskiego ma również remont i elektryfikacja linii kolejowej do Berlina. Marszałek zaznacza, że za inwestycję odpowiada minister transportu, budownictwa i gospodarki Morskiej, który w grudniu ubiegłego roku podpisał umowę międzyrządową w tej sprawie. Jak informuje Geblewicz, samorządy i władze lokalne po obu stronach granicy podkreślają, że proponowana obecnie perspektywa czasowa wyznaczana na 2020 rok jest w ich opinii zbyt odległa.

źródło: Rynek Kolejowy

4 komentarze