Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Kontynuacja modernizacji linii Szczecin Dąbie - Świnoujście

PKP PLK, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie oraz konsorcjum firm Unitor B i Infra Silesia z Rybnika zawarły 27 marca umowę na wykonanie robót budowlanych na stacji Kliniska oraz opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację nawierzchni na stacji Rokita i obiektów inżynieryjnych k. Wolina. Łączny koszt zamówienia wynosi 14,7 mln zł netto.
Na stacji Kliniska zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej wraz z przebudową układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wymianą rozjazdów. Powstanie nowy peron jednokrawędziowy z oświetleniem i dojściem dla pieszych dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 30 czerwca 2013r., a budowlanych na 5 grudnia 2013 r.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe umowę podpisali: Józef Matuszczak, dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK w Szczecinie, Andrzej Piechocki, zastępca dyrektora, natomiast ze strony wykonawców: Henryk Mikołajczyk, członek zarządu, dyrektor ds. organizacji przedsiębiorstwa Unitor B, Piotr Bednarek, prokurent przedsiębiorstwa Unitor B.

Linia kolejowa Szczecin Dąbie - Świnoujście jest częścią międzynarodowego ciągu transportowego łączącego Skandynawię z południem Europy. Od 2002 r. na tej linii prowadzone są prace modernizacyjne. W ramach dotychczas zrealizowanych zadań powstało Lokalne Centrum Sterowania w Goleniowie oraz na wybranych odcinkach zmodernizowano nawierzchnię kolejową, przejazdy kolejowe, perony i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Poprawiono bezpieczeństwo na stacjach i przejazdach kolejowych oraz osiągnięto prędkość 120 km/h dla pociągów pasażerskich, co pozwoliło na skrócenie czasu przejazdu na trasie Szczecin - Świnoujście o około 30-40 minut.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy