Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Jest przetarg zachodniej grupy zakupowej - wygra ten, kto zbuduje szybciej?

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez 333Wojtas333

Mocno okrojony projekt wykorzystania środków z POIiŚ na tabor regionalny ogląda ostatni przetarg - zachodniej grupy zakupowej. Zamówienie dotyczy tylko 9 pociągów, jednak pozostała otwarta furtka, gdyby woj. wielkopolskie dołączyło do zakupu.
W momencie powstania w skład zachodniej grupy zakupowej wchodziły województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubuskie i łódzkie. Planowały one wspólnie kupić 29 nowych pociągów do obsługi połączeń międzyregionalnych łącznie z rezerwą taborową. Po wycofaniu się Dolnego Śląska i łódzkiego, zachodnia grupa zakupowa złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wstępnie planowano przydzielenie siedmiu pojazdów dla województwa zachodniopomorskiego, dwóch dla lubuskiego oraz ośmiu dla Wielkopolski.

To ostatnie województwo też nie ma jednak pieniędzy na wkład własny do projektu unijnego. Dlatego województwo zachodniopomorskie przejęło rolę głównego beneficjenta projektu i rozważało ograniczenie jego zakresu do zakupu 9 pojazdów. Właśnie został rozpisany przetarg na dostawę pociągów - zdecydowano się na zamówienie 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowo do 8 ezt oraz możliwością złożenia zamówienia uzupełniającego (wartego najwyżej 20% zamówienia podstawowego). Zostaną one wykorzystane, jeśli Komisja Europejska zgodzi się podnieść dofinansowanie projektu do 75%. Wtedy do projektu dołączyłaby Wielkopolska.

Szacunkowa wartość zamówienia to 376 milionów złotych, w tym 180 mln zł zamówienie podstawowe, 36 mln zł to zamówienie uzupełniające, a 160 mln zł prawo opcji. Samorządowcy będą mieli prawo skorzystać z opcji do połowy 2014 roku. Termin dostawy pojazdów mija natomiast 30 kwietnia 2015 roku.
Cena stanowi tylko 60 procent kryterium zamówienia. Aż 40 proc. punktów można natomiast uzyskać za skrócenie terminu dostawy trzech pierwszych pociągów. Wykonawcę poznamy najwcześniej za miesiąc.

źródło: Rynek Kolejowy

1 komentarz