Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Kontynuacja modernizacji "Nadodrzanki"

Rynek Kolejowy za PKP PLK,

dodane przez LinX; zmodyfikowane

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały kolejną umowę na modernizację linii kolejowej Wrocław - Szczecin ("Nadodrzanka"). Realizacja robót pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pociągiem z Wrocławia do Szczecina.
Stan infrastruktury kolejowej przed remontem wymuszał ograniczenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach tej linii nawet do 30 km/h. Po modernizacji pociągi pasażerskie będą kursować z prędkością 100 - 120 km/h.

Kosztem 36 998 000,00 złotych PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizują tory na łącznej długości 15 km toru na odcinku Dolna Odra-Szczecin Podjuchy oraz dwa wiadukty w Gryfinie, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, pięć przepustów, cztery przejazdy kolejowe oraz urządzenia elektroenergetyczne. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2013 roku.

PLK zapewnia, że w latach 2013 - 2016 przewidywana jest modernizacja na dalszych, wybranych odcinków "Nadodrzanki". Zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej oraz modernizacja obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowych, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

"Nadodrzanka" należy do kluczowych linii kolejowych w naszym kraju. Prowadzi z Wrocławia do Szczecina przez Brzeg Dolny, Wołów, Głogów, Nową Sól, Zieloną Górę, Rzepin, Kostrzyn i Gryfino. Stanowi ważny element korytarza transportowego CE 59 łączącego Skandynawię z południem Europy. Trwająca od kilku lat modernizacja to jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotychczas wymieniono tory na łącznej długości 313 km toru na kilkunastu wybranych odcinkach tej linii. Wymieniono lub zmodernizowano nawierzchnię torową i drogową na 59 przejazdach, zmodernizowano 69 obiektów inżynieryjnych (wiadukty i przepusty) oraz przebudowano 8 peronów. Na wybranych odcinkach w ciągu wymiany nawierzchni torowej zmodernizowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym, wzmocniono podtorze, przeprowadzono regulację toru, przebudowano sieć trakcyjną oraz instalacje oświetleniowe.

Wykonawcą robót jest firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy