Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie tabor kolejowy

NEWAG dostarczy elektryczne zespoły trakcyjne

Mareczek za bip.wzp.pl,

dodane przez Mareczek; zmodyfikowane

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w przetargu na dostarczenie 9 czteroczłonowych EZT wybrał ofertę nowosądeckiego NEWAG-u, który otrzymał 100 pkt. Zgodnie z warunkami przedstawionymi przez producenta, pierwsze 3 egzemplarze zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

źródło: bip.wzp.pl

12 komentarzy