Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie kolej

Po manewrach w Kołobrzegu

margor,

dodane przez margor; zmodyfikowane

Na torze równoległym do placu ładowni ustawiono 5 jednostek EZT: 945, 864, 1427, 810 oraz 832. Jednostki te do tej pory stacjonowały na torach postojowych za zapleczu kołobrzeskiej lokomotywowni Przewozów Regionalnych.
Na równoległej bocznicy ustawiono 2 trójczłonowe zestawy "helmutów": 10, 03, 04 oraz 05, 02, 09. Do tej pory człony SA110 ustawione były na wachlarzu obrotnicy, zaś człony SA112 stacjonowały na torze równoległym do MEC-u.

Na torze NKN-u pojawiła się lokomotywa 2619, którą wcześniej można było spotkać m.in. na terenie SPC.

9 komentarzy