Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Kolej chce zmienić dworzec. Ale nie przed finałem regat

Marek Jaszczyński, GS24.pl,

dodane przez MQ

Spółka PKP SA ogłosiła przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy dworca Szczecin Główny. Firma nie zamierza jednak odświeżyć obiektu przed przyjazdem gości na finał regaty The Tall Ship's Races.
To kolejny krok do przebudowy dworca. Program funkcjonalno-użytkowy to opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Szacuje się, że koszt remontu naszego dworca to 140 mln złotych.

- W związku z przygotowywaną kompleksową modernizacją dworca Szczecin Główny, do czasu jej rozpoczęcia, poza bieżącymi pracami eksploatacyjnymi, nie planujemy zmian na obiekcie - mówi Tomasz Kowalski z biura prasowego Polskich Kolei Państwowych S.A. - Procedurę wyłonienia wykonawcy projektu i przebudowy dworca chcemy rozpocząć w okolicach I lub II kwartału 2014 roku (w zależności od przebiegu prac nad projektem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności). Przygotowywana inwestycja to gruntowna przebudowa dworca Szczecin Główny. Szczegóły poznamy na etapie wykonywania projektu przebudowy.

Jak będzie wyglądał dworzec po przebudowie?

- Dziś możemy powiedzieć, że budynek wraz z tunelem i peronami ulegną diametralnemu przeobrażeniu - mówi Kowalski. - Wykonana zostanie zupełnie nowa elewacja, zadaszenie, znacznie zmieni się wnętrze budynku. Wymienione zostaną wszystkie instalacje, obiekt zostanie całkowicie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że w 2012 roku w badaniu przeprowadzonym przez Dom Badawczy Maison przepytano pasażerów o stan polskich dworców. Ankieterzy pytali pasażerów o wygląd i wygody dworca, systemy informacji, kompetencję i zaangażowanie pracowników oraz komunikację z dworcem. Spośród ośmiu dworców jedynie dwa zostały ocenione pozytywnie: to obiekty w Białymstoku (zyskał 85 punktów) i Lublinie (73 punkty).

Najniższą ocenę spośród ośmiu dworców uzyskał Szczecin, tylko 4 punkty, co podyktowane zostało przede wszystkim brakiem jakichkolwiek ocen pozytywnych. Pozytywnie oceniona została jedynie obecność taksówek na dworcu.

źródło: GS24.pl

brak komentarzy