Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: PKP Intercity zamawia 10 pociągów piętrowych

ez, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 10 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. Pojazdy mają być przeznaczone do obsługi relacji łączącej aglomerację łódzką z aglomeracją warszawską. Szacowany koszt inwestycji to 984 mln zł. Termin składania ofert upływa 1 października tego roku.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych 10 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia począwszy od daty odbioru każdego z pojazdów, do momentu kierowania go do naprawy głównej (poziom P5), - nie krócej jednak niż przez okres 15 lat i nie dłużej niż przez okres 16 lat, usług utrzymania technicznego pojazdów o zakresie spełniającym cztery pierwsze poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4).

PKP Intercity wymaga wykonania w całości dostawy 10 pojazdów w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie na podstawie 5 kryteriów: ceny brutto za dostawę pojazdów (waga 33 proc.), ceny brutto usługi utrzymania tj. stawki za 1 km przebiegu (waga 12 proc.), wskaźnika NPV (waga 30 proc.), współczynnika masy pojazdu (15 proc.) oraz parametrów funkcjonalno użytkowych (waga 10 proc.).

O udział w przetargu mogą ubiegać się podmioty, które wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat dostarczyły co najmniej 5 fabrycznie nowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wykonały co najmniej 20 usług utrzymania technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych obejmujących czynności utrzymaniowe na drugim poziomie utrzymania oraz należycie wykonał co najmniej 10 usług utrzymania technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych obejmujących czynności utrzymaniowe co najmniej czwartego poziomu utrzymania.

PKP Intercity ubiega się o współfinansowanie zakupu tych pojazdów z budżetu Unii Europejskiej. Projekt już znalazł się na zaktualizowanej liście Programu Infrastruktura i Środowisko. Wkład unijny dla inwestycji o szacunkowej wartości 984 mln zł ma wynieść 224,64 mln zł. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu UE zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy