Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Pieniądze na wąskotorówkę

24Kurier,

dodane przez MQ

Będą środki na dokończenie rewitalizacji zabytkowej kolejki wąskotorowej w gminie Rewal. Dodatkowe 2,5 miliona złotych gmina otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Uroczyste podpisanie aneksu do umowy, z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i wójta Rewala Roberta Skraburskiego, nastąpi w poniedziałek.

Rewitalizacja tej jednej największych atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego rozpoczęła się w 2011 roku. Uzyskane środki pomogą zaś zakończyć inwestycję przed końcem września 2014 roku. Ostatecznie całkowity koszt projektu wyniesie blisko 51 milionów złotych, z czego dofinansowanie w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to kwota prawie 15,5 miliona złotych.

źródło: 24Kurier

brak komentarzy