Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Koszalin: 20 mln zł na rewitalizację wąskotorówki?

Paweł Rydzyński,

dodane przez margor

Modernizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej została wpisana do Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013-2016. Władze miasta chciałyby przeznaczyć na ten cel 20 mln zł.
Celem projektu – jak określono w tym dokumencie strategicznym – jest stworzenie atrakcyjnego nowoczesnego produktu turystycznego, będącego alternatywą dla turystyki w pasie nadmorskim. Jak stwierdzili autorzy projektu, „zrealizowanie projektu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu koszalińskiego, w tym miasta Koszalin poprzez wzrost liczby turystów odwiedzających region, poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze obsługującym ruch turystyczny, a w efekcie doprowadzi do polepszenia poziomu życia i pracy jego mieszkańców dzięki poprawie atrakcyjności turystycznej”.

W projekt został m.in. wpisany zakup, naprawa i uruchomienie parowozu wąskotorowego, remont i modernizacja wagonów (osobowych, pługa, wagon do przewozu rowerów i kajaków i wagonu motorowego). Przewidziano też remont torowiska na długości 20 km (Koszalin-Rosnowo), rewitalizację dworca i stacji Koszalin Wąskotorowy wraz z budową skansenu kolejowego, budowę zaplecza rekreacyjnego dla dzieci (kolejka parkowa), utworzenie minimum dwóch wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz budowę łączników ścieżek rowerowych do trasy kolejki wąskotorowej.

W koszalińskiej strategii turystyczne zapisano, że projekt powinien zostać zrealizowany w latach 2014-16, a środków pomocowych poszukiwać należy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w tzw. Funduszach Norweskich. Realizatorem projektu miałoby być Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki – powołana w 2005 r. organizacja, która w 2008 r. reaktywowała nieczynną kolejkę i od tego czasu prowadzi na niej regularne przewozy turystyczne, a jej członkowie prowadzą sukcesywne prace przy rewitalizacji taboru i trasy.

Koszalińska Kolej Wąskotorowa była fragmentem największej na ziemiach polskich sieci kolei wąskotorowej. Jeszcze w latach 90. XX w. możliwy był przejazd pociągiem wąskotorowym z Koszalina m.in. do Gryfic i Stargardu Szczecińskiego. Ruch na ostatnim jej fragmencie (Koszalin – Świelino) został zawieszony w 2001 r. 4 lata później powstało TMKW – dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa w 2008 r. udrożniono 12-kilometrowy odcinek Koszalin-Manowo, na którym od tego czasu w sezonie wakacyjnym uruchamiane są ogólnodostępne pociągi. Koszalińska kolejka uczestniczy też m.in. w Nocy Muzeów, finałach WOŚP, organizuje też pociągi sylwestrowe. Od 2009 r. TMKW prowadzi prace nad udrożnieniem dalszego, 8-kilometrowego odcinka Manowo-Rosnowo, nad Jezioro Rosnowskie, które stanowi alternatywne miejsce weekendowego wypoczynku dla mieszkańców Koszalina względem nadbałtyckich plaż.

źródło: www.rynek-kolejowy.pl

5 komentarzy