Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Gama lub Griffin dla PKP Intercity

jm, Rynek Kolejowy, PKP Intercity,

dodane przez zack1989

Tylko polscy producenci zgłosili swoje oferty w przetargu na dostawę dziesięciu lokomotyw spalinowych dla PKP Intercity. Oferta Pesy opiewa na 131 mln złotych, a Newagu - na 160 mln złotych.
Nowe lokomotywy PKP Intercity od 2015 roku poprowadzą pociągi pasażerskie w tych relacjach, gdzie linie kolejowe nie są zelektryfikowane. Będą jeździć na trasach: Ełk - Korsze, Ełk - Olecko - Suwałki, Rzeszów - Zamość, Rzeszów - Zagórz, Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn, Piła - Krzyż.

- Zakup lokomotyw spalinowych do prowadzenia pociągów pasażerskich z jednej strony pozwoli uruchomić nowe połączenia, np. w Bieszczady czy na Mazury a tym samym rozszerzyć ofertę dla naszych pasażerów, z drugiej podnieść komfort na obsługiwanych obecnie relacjach np. na Hel. Pociągi PKP Intercity pojawią się na niezelektryfikowanych trasach, na których dziś oferta jest bardzo ograniczona - podkreśla Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
Pojadą 140 km/h
Oferta Pesy opiewa na 131 mln złotych brutto, a Newagu - na 160 mln złotych brutto. Cena obejmuje utrzymanie pojazdów przez cztery pierwsze poziomy, czyli do dawnej naprawy rewizyjnej.

Komisja przetargowa, przy wyborze najkorzystniejszej, będzie kierować się w 45% kryterium ceny (z czego 33 pkt procentowe stanowi cena brutto za dostawę pojazdów i 12 pkt procentowych cena brutto usługi utrzymania tj. stawka za 1km przebiegu pojazdu), 40% wskaźnikiem NPV, a w 15% współczynnikiem niezawodności i gotowości technicznej pojazdu.

Przewoźnik wymaga aby, tabor dysponował deklaracjami zgodności z obowiązującymi normami środowiskowymi oraz bezpieczeństwa. Musi spełniać wymagania wyszczególnione w specyfikacjach TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla kolei), w tym przystosowanie do prędkości nie mniejszej niż 140 km/h.
Powtórzony przetarg
Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany dostarczyć pojazdy w terminie do 30 października 2015 r. Część środków na sfinansowanie inwestycji PKP Intercity chce pozyskać z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt znajduje się już na liście podstawowej projektów indywidualnych dla POIiŚ.

To drugie postępowanie w tej sprawie. Decyzję PKP Intercity ws. pierwszego przetargu na zakup nowych lokomotyw spalinowych zaskarżył podmiot, którego oferta w trakcie postępowania została odrzucona. Pesa Bydgoszcz składając ofertę zobowiązała się utrzymywać każdą z 10 lokomotyw spalinowych przez 12 lat za 1 grosz za przejechany kilometr. KIO potwierdziła stanowisko PKP Intercity wskazując, że takie działania producenta są sprzeczne z dobrymi obyczajami i mają na celu utrudnianie innym wykonawcom dostępu do rynku w związku z czym stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy