Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Nieprawidłowości na linii kolejowej nr 403 Piła Północ - Ulikowo

UTK, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe stwierdzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, decyzją prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobligował przedsiębiorcę do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na linii kolejowej nr 403 Piła Północ - Ulikowo, na odcinku Cybowo - Prostynia. Decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.
W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządca infrastruktury utrzymuje przedmiotowy odcinek linii kolejowej w stanie niezapewniającym bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym eksploatuje go przy bardzo dużej liczbie uszkodzeń podkładów żelbetowych (typu BS 66). Uszkodzenia stwierdzono w części podszynowej z rysami podłużnymi i pęknięciami, złamaniami, odpryskami, wykruszeniami betonu w miejscach zamocowania podkładki, widocznym zbrojeniem, podkładkami zagłębionymi oraz brakiem wkrętów.

Jednocześnie prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe. przepisów dotyczących obowiązków zarządców w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy