Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie tabor kolejowy

Harmonogram dostaw kolejnych Impulsów

Tomasz Torzewski,

dodane przez torzo; zmodyfikowane

Dostawy kolejnych sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31We "Impuls" dla województwa zachodniopomorskiego przewidziane są planowo według następującego harmonogramu:
- 004 do 30 marca,
- 005 do 30 kwietnia,
- 006 do 30 maja,
- 007 do 30 czerwca,
- 008 do 30 lipca,
- 009 do 30 sierpnia.

Ostateczne odbiory pojazdów odbywać się będą na terenie sekcji napraw i utrzymania taboru kolejowego Szczecin Wzgórze Hetmańskie.

11 komentarzy