Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Spółka PKP PLK naruszyła przepisy na linii Wrocław Główny - Szczecin Główny

UTK, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

W wyniku kontroli przeprowadzonej na linii kolejowej nr 273, prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami z 12 i 18 lutego 2014 roku, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP PLK terminowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym na odcinkach: Godków - Chojna, Chojna - Krzywin Gryfiński i Krzywin Gryfiński - Dolna Odra do 30 sierpnia 2014 roku; Bytom Odrzański - Nowa Sól do 31 października 2014 roku; Czerwieńsk Towarowy - Bytnica do 31 października 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na prowadzeniu przez zarządcę ruchu kolejowego na szlakach wyposażonych w urządzenia blokady liniowej, bez ich zastosowania, a także utrzymywaniu urządzeń srk w sposób niezapewniający realizowania przez nie wymaganych funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem oraz eksploatacji nawierzchni kolejowej będącej w niedostatecznym stanie technicznym.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy