Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Mazowieckie: 2,7 mld zł na inwestycje taborowe do 2024 r.

mg, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Pomimo kłopotów finansowych samorządu Mazowsza, Koleje Mazowieckie w najbliższych latach nie mają zamiaru zwolnić tempa w inwestycjach taborowych. Jak można było dowiedzieć się podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Taborowego, od 2014 do 2024 r. przewoźnik chce zrealizować projekty inwestycyjne o łącznej wartości przekraczającej 2,7 mld zł. To przedsięwzięcia zakładające zakupy i modernizację taboru, jak również budowę zapleczy technicznych niezbędnych dla jego obsługi. Jeszcze w I kwartale bieżącego roku możemy spodziewać się przetargu na 12 ezetów.
O stanie obecnym pojazdów wykorzystywanych przez Koleje Mazowieckie oraz planach przewoźnika mówił podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Taborowego Roman Sielecki, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju spółki.

Rozstrzygnięty już został przetarg na zakup 22 wagonów piętrowych, wraz z 2 lokomotywami. Wartość tego projektu to 50,2 mln euro (211 mln zł), a szacowane dofinansowanie z POIiŚ wynosi 124,5 mln zł. Pojazdy dostarczy Pesa Bydgoszcz. Pierwsze piętrusy i lokomotywy mają pojawić się u przewoźnika 1 stycznia 2015 r., a ostatnie – 17 sierpnia 2015 r.
Co jeszcze w tej perspektywie unijnej?
Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pochodzić będą także fundusze, które wesprą realizację projektu modernizacji 27 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ze 135 mln zł, które warte jest to przedsięwzięcie, 79,6 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne. Modernizacje mają zakończyć się do listopada 2015 r.

Jeszcze w I kwartale 2014 r. zostanie rozpisany przetarg na pozyskanie 12 pięcioczłonowych ezetów. Kwota przeznaczona na ten zakup to 284,3 mln zł, a dofinansowanie tego projektu z POIiŚ wyniesie 167,7 mln zł. Wszystkie pociągi mają zostać dostarczone do listopada 2015 r.
65 nowych ezetów do 2022 r., wydłużone Flirty i Elfy
To jednak nie wszystko. W nieco dalszej perspektywie czasowej, Koleje Mazowieckie chcą także pozyskać aż 65 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W latach 2017-2018 zakupione ma zostać 10 dwuczłonowych ezetów, a w okresie od 2018 do 2022 r. – kolejne 55 sztuk pięcioczłonowych składów.

Przewoźnik pragnie także wydłużyć posiadane już Flirty produkcji Stadlera i Elfy wyprodukowane przez bydgoską Pesę. Jak podał dyrektor Sielecki, w 2016 r. dostarczone ma zostać 16 wagonów środkowych (członów) do EN76 oraz 10 dla ER75. Plany zakupowe dopełnione zostaną przez zakup jednego szynobusu w 2016 r.

W latach 2016-2017 zmodernizowane zostanie także kolejne 39 ezetów Kolei Mazowieckich – 24 sztuki w 2016 r. oraz 15 pociągów w 2017 r. Kontynuowane będą również dalsze naprawy taboru w poziomach utrzymania P4 i P5 z modernizacjami.

Przewoźnik inwestować będzie również w zaplecza techniczne – chodzi tutaj o modernizację bazy w Sochaczewie i Tłuszczu oraz budowę bazy w Radomiu.
Mniej EN57… od 2018
W związku z powyżej opisanymi inwestycjami, już za kilka lat liczba najstarszych EN57 eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie zacznie się zmniejszać. – Ze względu na osiągnięcie przebiegu taboru wymagającego od KM wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5, spółka zakłada odstąpienie od przeprowadzenia takiej naprawy i wycofanie z eksploatacji 39 sztuk EN57 w latach 2018-2021 – poinformował Sielecki.

Nowy tabor ma poprawić jakość usług Kolei Mazowieckich, zwiększając liczbę przewiezionych pasażerów i zapewnić wzrost przychodów, a także zapewnić większą rezerwę taborową przewoźnika. To kontynuacja wcześniej prowadzonej polityki, dzięki której w ciągu niespełna 10 lat funkcjonowania Kolei Mazowieckich, majątek spółki pomnożono aż 25-krotnie.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy