Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

UTK wprowadza ograniczenia na linii Wrocław Główny - Szczecin Główny

UTK, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

W związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, prezes Urzędu Transportu kolejowego nakazał zarządcy wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny, na szlakach kolejowych: Godków - Mieszkowice, Boleszkowice - Namyślin oraz Namyślin - Kostrzyn. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez PKP PLK warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w związku z nieusunięciem uszkodzeń powstałych w teletechnicznym kablu (TKD), czego konsekwencją była niesprawność półsamoczynnej blokady liniowej w obu kierunkach na trzech szlakach kolejowych oraz co powodowało konieczność prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem tzw. sygnałów zastępczych.

Dzięki działaniom kontrolnym UTK w kilkudziesięciu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. "sygnałów zastępczych". Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii nr 203 Tczew - Kostrzyn, linii nr 204 Malbork-Braniewo, linii nr 273 szlak Kostrzyn - Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska - Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, stacji Poznań Starołęka, stacji Dęblin, linii nr 9 - stacji Susz, Działdowo, Gralewo, Rybno Pomorskie, linii kolejowej nr 171 - Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik, linii nr 657 Katowice Szopienice Północ - Katowice Muchowiec, linii nr 101 - stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin - Przeworsk.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy