Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Szczecin-Berlin: Jedna z pierwszych inwestycji w ramach Instrumentu CEF?

Paweł Rydzyński, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Bogusław Liberadzki, były minister transportu i gospodarki morskiej, a obecnie europoseł SLD, uważa, że modernizacja, w tym elektryfikacja linii kolejowej łączącej Szczecin z Berlinem może zostać zrealizowana w ramach Mechanizmu Łącząc Europę (CEF).
CEF, czyli Connecting Europe Facility, to nowy program pomocowy UE, powstały wraz z początkiem unijnej perspektywy finansowej 2014-20. Ma on na celu wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych o charakterze ponadkrajowym. Środkami w ramach CEF będzie dysponować wyłącznie Komisja Europejska; ich wdrażanie będzie się odbywać zarówno z pominięciem rządów państw członkowskich, jak i samorządów regionalnych.

Bogusław Liberadzki uważa, że istnieje szansa, by modernizacja linii kolejowej łączącej Szczecin z Berlinem (czyli przede wszystkim: modernizacja i elektryfikacja odcinka Szczecin – Angermünde) została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako jeden z pierwszych projektów do realizacji w ramach CEF.

W rozmowie z Radiem Szczecin, były minister przypomniał, że przed rokiem odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, w ramach którego zapoznano europosłów z jakością połączenia kolejowego Szczecin-Berlin. – Przejechaliśmy wówczas tę trasę z przesiadką w Angermuende, gdzie następuje zmiana pociągu, trakcji, peronu, konieczność przeniesienia rzeczy… Bez wątpliwości wówczas uznano, że potrzebne jest usprawnienie tego połączenia poprzez zacieśnienie współpracy ponad granicą – przypomniał Liberadzki. Dodał jednocześnie, że w sytuacji, w której „zarówno PKP, jak i DB wykazują stosunkowo niewielkie zainteresowanie tą inwestycją”, przeprowadzenie jej w ramach CEF wydaje się być idealnym rozwiązaniem.

– Decyzje dotyczące CEF nie będą zapadać ani w Berlinie, ani w Warszawie, tylko w Brukseli. Beneficjenci otrzymają praktycznie gotowy do realizacji projekt. Dziś ze Szczecina do Berlina można przejechać w 86 min przy obecnym stanie infrastruktury. To szybciej niż samochodem, ale i tak poprawa stanu infrastruktury i rozwój oferty połączeń kolejowych są niezbędne. W ramach CEF można uzyskać do 85% dofinansowania, licząc łącznie z podatkiem VAT. Budżet państwa jeszcze na tym zarobi, gdyż wpływy z podatków przy inwestycjach będą większe niż te 15% wkładu własnego. Oczywiście w ślad za poprawą oferty, musi iść też przystępna cena biletów, trzeba rozmawiać na temat – dodał w rozmowie z Radiem Szczecin Bogusław Liberadzki.

Europoseł SLD przypomniał też, że CEF jest dedykowany przede wszystkim inwestycjom w infrastrukturą kolejową oraz związaną z obsługą żeglugi śródlądowej. Jego zdaniem, zaakceptowanie remontu linii Szczecin-Angermunde przed KE może sprawić, że trasa ta zostanie zmodernizowana w ciągu 3 lat. Należy przypomnieć, że we wrześniu 2013 r., podczas targów Trako, władze PKP PLK i DB Netz podpisały porozumienie w sprawie wspólnych przygotowań i koordynacji oraz realizacji przedsięwzięć przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin-Berlin.

W ubiegłym tygodniu, w ramach kampanii wyborczej do PE, politycy SLD i niemieckiej SPD zorganizowali przejazd pociągiem z Berlina do Szczecina. Nie zatrzymując się po drodze, przejechali w 70 min.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy