Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Szczecin chce kolei spinającej aglomerację

Witold Urbanowicz, Transport Publiczny,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Kolej może pełnić istotną rolę w obsłudze aglomeracji szczecińskiej. Stowarzyszenie, skupiające samorządy z rejonu Szczecina, ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie, które ma stać się pierwszym krokiem do stworzenia kolei metropolitalnej. Niewykluczona jest budowa nowych linii kolejowych na terenie Polic i Goleniowa.
Szczecin pochwalić się może rozbudowanym układem linii kolejowych. Na terenie miasta znajdują się 24 stacje i przystanki kolejowe, z czego obecnie jedynie osiem jest wykorzystywanych w przewozach pasażerskich. Stolica województwa zachodniopomorskiego posiada też obwodnicę kolejową – okalającą centrum –która przebiega od Szczecina Głównego, przez Szczecin Turzyn, Szczecin Niebuszewo, Police, do Trzebieży. Znajduje się na niej dwanaście nieczynnych od 2002 r. przystanków. Ruch zawieszono na tej trasie z przyczyn ekonomicznych. Niewielkie zainteresowanie podróżnych przewozami wynikało przede wszystkim ze znacznie dłuższego czasu przejazdu pomiędzy Policami a Szczecinem w porównaniu do komunikacji autobusowej, niskiej częstotliwości kursowania pociągów, a także braku integracji taryfowej z komunikacją miejską.

Teraz wraca pomysł wykorzystania kolei w przewozach miejskich i aglomeracyjnych. Samorządy zdają sobie sprawę, że wznowienie przewozów na linii 406 będzie miało sens tylko w przypadku modernizacji trasy i skrócenia czasu przejazdu z Polic do 25-30 minut, zapewnienia odpowiedniej częstotliwości kursowania (15-25 minut), a także zbliżenia linii kolejowej do osiedli mieszkaniowych w Policach.
Jak zintegrować komunikację
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) ogłosiło przetarg na przygotowanie obszernego opracowania poświęconego integracji komunikacji na terenie aglomeracji szczecińskiej. Analiza ma objąć obszar gmin Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stargard Szczeciński, Stepnica, Szczecin, Czarnowo, Nowe Warpno i powiatu polickiego.

W ramach opracowania wykonane mają zostać m.in. pomiary natężenia ruchu oraz badania zachowań komunikacyjnych. Wykonawca będzie musiał przygotować zintegrowaną strategię transportu publicznego na lata 2014-2020, zawierającą m.in. cele, wizję, misję, kluczowe wyzwania oraz modele ruchu. Zamawiający wymaga także opracowania planu działań integracji transportu publicznego, z opisaniem krajowych i zagranicznych dobrych praktyk oraz przygotowania studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć integrujących elementy układu komunikacyjnego.

Jedno z przedsięwzięć, dla których zostanie przygotowane studium, obejmuje projekt integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w ramach SOM. Dokument powinien określać, czy integracja taryfowa jest możliwa, w jaki sposób należy jej dokonać albo jakie kroki podjąć, żeby była możliwa.
Szczecińska Kolej Metropolitalna
Drugi istotny element opracowania to studium wykonalności dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z analiza środowiskową. Dokument ten ma wykazać celowość realizacji zadania z określeniem problemów terenowych, technicznych, funkcjonalnych, ekonomicznych, społecznych, ekologicznych. Pozwoli też na uzyskanie danych ekonomiczno-ruchowych uzasadniających realizację inwestycji w czasie i przestrzeni oraz określi parametry techniczne. Studium posłuży jako dokumentacja przedprojektowa dla całego projektu.

Opracowaniem mają zostać objęte linie kolejowe:
  • 273 na odcinku Szczecin Główny – Gryfino
  • 351 na odcinku Szczecin Główny – Stargard Szczeciński
  • 401 na odcinku Szczecin Dąbie – Goleniów – Świnoujście
  • 402 na odcinku Goleniów – Mosty – (453) Port Lotniczy Goleniów
  • 406 na odcinku Szczecin Główny – Police – Trzebież
  • 411 na odcinku Stargard Szczeciński – Stargard Szczeciński Kluczewo
  • nowa linia kolejowa będąca odgałęzieniem od linii 406 w Policach, stanowiąca połączenie osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części miasta z systemem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Zamawiający oczekuje przeprowadzenia analizy technicznej związanej z przebudową istniejących przystanków, propozycją lokalizacji nowych, budową parkingów przesiadkowych oraz przystanków komunikacji miejskiej. W przypadku linii 406 i 411 wymagana jest analiza dotycząca modernizacji linii zawierająca ewentualną przebudowę układu torowego na stacjach. Natomiast w odniesieniu do Polic i Goleniowskiego Parku Przemysłowego powinna zostać wykonana analiza możliwości doprowadzenia nowych linii kolejowych w celu zwiększenia zasięgu komunikacji szynowej. Dokumentacja powinna zawierać też pożądaną charakterystykę taboru wraz z szacowanymi kosztami zakupu, a także harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia.

Jak czytamy w dokumentacji, SKM ma funkcjonować w ramach organizowanych przez samorząd wojewódzki przewozów regionalnych. Samorządy chcą realizować zadanie w oparciu o środki unijne.

Termin składania ofert upływa 5 czerwca br. O wyborze będą decydować cena (80%) oraz metodologia badawcza (20%). Punkty będą przyznawane za dodatkowe techniki i metody badawcze oraz zwiększenie próby badawczej. Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż do 31 maja 2015 r.

źródło: Transport Publiczny

brak komentarzy