Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Drożdż: Sukces kolei aglomeracyjnej to gwarancja skomunikowań

Paweł Rydzyński, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Cieszy mnie konkretyzacja projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Z pewnością znaczenie transportu kolejowego byłoby jeszcze większe, gdyby udało się zintegrować taryfy przewozowe obowiązujące w pociągach oraz komunikacji miejskiej w Szczecinie, Stargardzie i Policach – ocenia dr hab. Wojciech Drożdż, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) ogłosiło niedawno przetarg na przygotowanie obszernego opracowania poświęconego integracji komunikacji na terenie aglomeracji szczecińskiej. Elementem analizy ma być studium wykonalności dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM). Opracowaniem mają zostać objęte następujące odcinki: Szczecin Główny – Gryfino, Szczecin Główny – Stargard Szczeciński, Szczecin Dąbie – Goleniów – Świnoujście, Goleniów – Mosty – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Szczecin Główny – Police – Trzebież, Stargard Szczeciński – Stargard Szczeciński Kluczewo (nieczynna w ruchu pasażerskim w kierunku Pyrzyc), a także nowa linia kolejowa będąca odgałęzieniem od linii 406 w Policach, stanowiąca połączenie osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części miasta z systemem SKM.
Paweł Rydzyński: Jak duże znaczenie dla rozwoju aglomeracji szczecińskiej będzie miało powstanie SKM?
Wojciech Drożdż: Cieszy mnie konkretyzacja projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Jest to dla mnie powód do szczególnej satysfakcji, gdyż od 2007 r. pracuję na rzecz realizacji tej idei, będąc inicjatorem realizacji tego pomysłu ze środków pomocowych UE i należę do inicjatorów tego pomysłu. To przedsięwzięcie w nowej perspektywie finansowej zyskuje całkiem poważne szanse na wdrożenie. Obecnie transport kolejowy dla komunikacji w obrębie miasta Szczecina ma marginalne znaczenie, jednak gdy analizą obejmiemy całą aglomerację, wraz Gryfinem, Stargardem i Goleniowem, to widać, że transport kolejowy odgrywa bardzo ważną rolę, zapewniając możliwość codziennych dojazdów i powrotów do i z miejsc pracy, nauki… Z pewnością jego znaczenie byłoby jeszcze większe – także dla komunikacji w obrębie samej stolicy metropolii, gdyby udało się zintegrować taryfy przewozowe obowiązujące w pociągach regionalnych oraz komunikacji miejskiej w Szczecinie i Stargardzie. Ponadto, z pewnością niewykorzystany potencjał drzemie w linii kolejowej nr 406, nieczynnej obecnie w ruchu pasażerskim, stanowiącej połączenie Szczecina z Policami i Trzebieżą.

Sam rozwój transportu szynowego, połączony ze zmniejszaniem roli przewozów autobusowych i motoryzacji indywidualnej, powinien być jednym z fundamentów rozwoju nowoczesnych metropolii. Ale kolej aglomeracyjna nie może być tworem niezależnym od całości transportu zbiorowego – także w ujęciu ponadaglomeracyjnym.

SKM nie będzie funkcjonować w próżni, sama dla siebie, lecz ma ułatwiać życie mieszkańcom Szczecina i okolic. Aby spełnić to zadanie, jej pociągi będą musiały zapewnić wygodną obsługę jak największej liczby potencjalnych generatorów ruchu, w tym także korzystne warunki przesiadki na pociągi do innych miast. Na pewno założyć trzeba, że pociągi różnych relacji powinny być ze sobą skomunikowane na dużych stacjach węzłowych.
Jakie jeszcze czynniki składają się na sukces kolei aglomeracyjnych?
Na obszarach metropolitalnych, charakteryzujących się zwykle występowaniem największych potoków podróżnych, najlepszym sposobem zabezpieczenia skomunikowań – a tym samym: możliwości sprawnego poruszania się komunikacją publiczną – jest zapewnienie odpowiedniej częstotliwości przejazdów, najlepiej wg cyklicznego rozkładu jazdy. Potrzeba „ręcznego” wprowadzenia skomunikowań na danej trasie pojawia się przede wszystkim dla relacji o niskich częstotliwościach kursowania. W takim przypadku należy jednak kierować się w pierwszym rzędzie rzeczywistymi potrzebami podróżnych, z uwzględnieniem ich rzeczywistych preferencji, gotowości ich zmian.
Jaką przewiduje Pan skalę wzrostu zainteresowania transportem kolejowym w regionie po uruchomieniu SKM?
Dziś jest za wcześnie na definiowanie skali przewozów SKM. Oczekujemy, że na to pytanie odpowie wyłoniony w przetargu wykonawca studium wykonalności projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy