Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Informacja dla pasażerów za miliard, dokumentacja „na wczoraj”

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Nowy system informacji pasażerskiej PKP PLK wart miliard złotych został zgłoszony w kwietniu do realizacji w perspektywie 2007-2013. Jak udało nam się dowiedzieć, obejmie ponad dwa tysiące przystanków, ale tempo jego wykonania będzie karkołomne.
Obecnie informacja pasażerska obejmuje tylko 1223 z 2454 stacji i przystanków PKP PLK. Systemy były instalowane przy okazji różnych modernizacji i projektów, a w większości nie stanowią nawet własności PKP PLK. Zarządca infrastruktury przyznaje wprost, że informacja pasażerska jest niskiej jakości.

Poprawie tej sytuacji ma służyć nowy projekt, wpisany na listę programu Infrastruktura i Środowisko przed miesiącem. - Zależy nam na zbudowaniu kompleksowego systemu informacji pasażerskiej, jakiej klienci kolei oczekują. W zależności od wielkości stacji będą to urządzenia o dużej funkcjonalności dające pełny zakres informacji lub na przystankach, infokioski o mniejszym zakresie obsługi – zapowiadał wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski.

PKP PLK rozpisała właśnie pierwszy przetarg – na dokumentację przedprojektową. Dzięki temu, poznaliśmy więcej założeń nowego pomysłu na wydanie środków unijnych.
Ćwierć tysiąca najważniejszych stacji
Na aż ćwierci tysiąca (15 proc.) przystanków i stacji kolejowych kategorii od A do C+, które PKP PLK ocenia jako kluczowe, przewidziano na nich instalację dynamicznej informacji pasażerskiej – wyświetlaczy i megafonów, oraz monitoringu na peronach, przejściach i dworcach.

W skali kraju co trzecie zatrzymanie pociągu będzie miało miejsce na stacji lub przystanku, objętym dynamiczną informacją. Według dokumentacji przetargowej, wyświetlacze mają stanąć przy każdej krawędzi peronu, na dworcach, w tunelach i drogach dojść.
Prawie dwa tysiące mniejszych stacji i przystanków z wyświetlaczami
Projekt obejmuje też 1950 obiektów o mniejszym znaczeniu (w sumie to kolejne 50 proc. zatrzymań pociągów) o kategorii od C do E. Tam zainstalowane zostaną systemy megafonowe i elektroniczne tablice z rozkładem jazdy i informacjami o najbliższych połączeniach i opóźnieniach.

Na 900, a więc prawie połowie z tych lokalizacji, PKP PLK chce zamontować pełny monitoring. Na pozostałych obiektach monitorowane będą tylko okolice wyświetlaczy.

Dostawca systemu będzie musiał wykonać nie tylko informację dynamiczną i monitoring, ale też sieć teletechniczną, energetyczną i wymiany danych dla nowego systemu we wszystkich lokalizacjach.
Półtora miesiąca na dokumentację
Przed wybraniem wykonawcy musi jednak powstać dokumentacja przedprojektowa dla instytucji unijnych. I to bardzo szybko – na jej wykonanie będzie zaledwie 45 dni od podpisania umowy.

Najpierw opracowany ma zostać Raport Przejściowy, do uzgodnień z PKP PLK i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Będzie na to 15 dni, a kolejny tydzień ma potrwać analiza. Kolejnym krokiem będzie wykonanie prognozy przepływów pasażerskich na obiektach objętych projektem, a ostatnim – wykonanie Analizy Kosztów i Korzyści.

Otwarcie ofert będzie niejawne, ponieważ PKP PLK wybierze wykonawcę w trybie dialogu technicznego - ale jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy