Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Kilkudniowe pociągi sezonowe ważniejsze od całorocznych pociągów regionalnych?

pr, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Władze woj. zachodniopomorskiego także krytykują PKP PLK za przedstawiony projekt rozkładu jazdy 2014/15. Uwagi dotyczą m.in. ustalania kryterium priorytetowości dla wszystkich pociągów dalekobieżnych – także sezonowych.
Jak czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, w tym województwie, „podobnie jak w wielu innych regionach, ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów regionalnych nie do końca odpowiada wcześniej opracowanemu projektowi tego rozkładu”.

Część przyczyn jest obiektywna – wynika z faktu, iż wiele linii jest jednotorowych (tu, jako szczególnie problematyczne „wąskie gardło”, UMWZ wymienia jednotorowy 5-kilometrowy szlak Świnoujście Przytór-Świnoujście na linii nr 401) bądź są one w złym stanie technicznym (UMWZ zwraca uwagę m.in. na jednotorowy, awaryjny most zwodzony w Szczecinie Podjuchach na linii nr 273). Inne przyczyny tego, iż rozkłady jazdy przygotowane przez PLK są rozbieżne z wnioskami złożonymi przez zachodniopomorskie PR, wynikają natomiast – zdaniem UMWZ – z decyzjami podejmowanymi na forum PKP PLK oraz PKP IC.
Likwidacja stacji, zbyt wolne lokomotywy PKP IC
W tym względzie, do czynników utrudniających konstruowanie rozkładów pociągów regionalnych, UMWZ zalicza:
  • Kolizje z pociągami dalekobieżnymi o wyższym priorytecie przy przydzielaniu tras, w wyniku częściowej zmiany projektu tych połączeń przez PKP IC;
  • „Dyskusyjne” (jak stwierdza UMWZ) działania zarządcy infrastruktury w zakresie likwidacji posterunków ruchu. przy jednoczesnym braku inwestycji kompensujących zmniejszenie przepustowości linii. UMWZ wymienia tu likwidacje stacji Sycewice (pomiędzy Sławnem i Słupskiem), Lotyń (pomiędzy Szczecinkiem i Piłą), Szczecin Załom (pomiędzy Szczecinem Dąbiem i Goleniowem, przy braku – jak podkreśla UMWZ – samoczynnej blokady liniowej na mocno obciążonym odcinku Szczecin Dąbie – Goleniów);
  • Ustalone priorytety przy trasowaniu pociągów: pierwszeństwo sezonowych (nawet kilkudniowych) pociągów dalekobieżnych nad całorocznymi pociągami regionalnymi; należy zauważyć, że na identyczną sytuację skarżą się – o czym już pisaliśmy – władze małopolskiego oddziału Przewozów Regionalnych;
  • Niewykorzystywanie przez PKP IC parametrów infrastruktury kolejowej na linii nr 402 (odcinek Goleniów-Kołobrzeg): zatrudnianie słabych i powolnych lokomotyw serii SM42 do obsługi pociągów TLK o masie 300-400 ton, skutkujące mocno wydłużonym czasem jazdy tych pociągów, ograniczającym możliwość wytrasowania pociągów regionalnych. UMWZ stwierdza w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu, że „przynależność do Grupy PKP powinna umożliwiać PKP IC korzystanie z potencjału siostrzanej spółki PKP Cargo, posiadającej silne i szybkie lokomotywy serii SU46, skonstruowane właśnie z myślą o obsłudze pociągów pospiesznych na liniach niezelektryfikowanych”).

W tym ostatnim kontekście, należy zauważyć, że sezonowy pociąg TLK kursujący trasą Goleniów-Kołobrzeg, istotnie odnotowuje niskie czasy przejazdu. Np. 25-kilometrowy odcinek Trzebiatów-Kołobrzeg, gdzie prędkość maksymalna wynosi 100 km/godz., pociąg ten pokonuje (bez zatrzymania) w 28 min. Autobus szynowy, kursujący z prędkością 120 km/godz., ale zatrzymujący się po drodze 6-krotnie, pokonuje ten odcinek w 29 min.
Mimo wszystko – rozkład jest zadowalający
– Pomimo powyższych trudności, podkreślić należy pozytywną i elastyczną postawę pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej przy rozwiązywaniu kwestii spornych podczas konstrukcji rozkładu jazdy. Dzięki temu ostateczny rozkład jazdy zdecydowanej większości pociągów regionalnych nie odbiega od projektu tego rozkładu, opracowanego przez samorząd województwa zachodniopomorskiego – zauważają autorzy oświadczenia UMWZ.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy