Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Transport na pierwszym planie

Marek Osajda, 24Kurier,

dodane przez MQ

Ten dokument ma wielkie znaczenie. Będzie miał jeszcze większe, gdy zacznie być systematycznie wdrażany w życie. Na to potrzeba jednak czasu, pieniędzy i odpowiednich uregulowań prawnych, które będą konstytuowały obszary metropolitalne. Strategia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którą opracowała firma kierowana przez profesora Dariusza Zarzeckiego, jest już gotowa.
Nie ujrzałaby ona tak szybko światła dziennego, gdyby nie jej finansowe wsparcie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które w 90 proc. pokryło koszty opracowania. Do konkursu o wykonanie strategii przystąpiło siedem wyspecjalizowanych w podobnych zadaniach placówek z całego kraju. Najwyższą ocenę konkursowego jury otrzymało szczecińskie "Doradztwo Ekonomiczne", kierowane przez prof. Zarzeckiego.

Przygotowanie "Strategii" poprzedzone zostało konsultacjami ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, wchodzącego w skład Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W lipcu opracowanie to konsultowano także z mieszkańcami gmin wchodzących w skład SOM.

Obszary metropolitalne są niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, które sprawdziły się w USA i Europie. Ekonomiści jednoznacznie podkreślają, że bez nich "poziom wzrostu" jest wyraźnie słabszy. Znany polski autorytet prof. Andrzej Wielowiejski, który jest prezesem Stowarzyszenia Gmin "Metropolia Warszawa", ubolewa nad brakiem spójnej strategii rozwoju całej aglomeracji warszawskiej. Szczecińska aglomeracja taki dokument już posiada, a to oznacza, że SOM ma już zdiagnozowane bariery i priorytety dla całego obszaru oraz wytyczone kierunki rozwoju.

- Jednym z najważniejszych elementów strategii jest budowa sprawnego systemu komunikacyjnego w ramach obszaru metropolitalnego, którego podstawą będzie Szczecińska Kolej Metropolitalna i integrujące jego całość węzły przesiadkowe (kolej, tramwaje, autobusy, busy - przyp. red.) - mówi Roman Walaszkowski, dyr. biura SSOM.

Już teraz członkowie SOM, czyli gminy, powiaty, a także woj. zachodniopomorskie, pracują nad wspólnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi (zyskały wysoką ocenę MIiR - przyp. red.), ścieżkami rowerowymi, jednym biletem obowiązującym we wszystkich środkach komunikacji publicznej. Strategia takie działania jednoczy.

źródło: 24Kurier

brak komentarzy