Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie: Zmiana rozkładu zbliża się, przetargu nie ma

Paweł Rydzyński, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Choć do zmiany rocznego rozkładu jazdy pozostało 1,5 miesiąca, to władze woj. zachodniopomorskiego wciąż nie ogłosiły przetargu na realizację przewozów kolejowych w rozkładzie 2014/15.
13 października, w odpowiedzi na prośbę „RK” o przedstawienie finalnego rozkładu jazdy 2014/15 pociągów regionalnych na Pomorzu Zachodnim (po weryfikacji przez PKP PLK uwag od przewoźników do pierwszego projektu rozkładu), otrzymaliśmy z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego odpowiedź następującej treści: – Województwo Zachodniopomorskie w najbliższym czasie ogłosi postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy rocznej na realizację kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim. W związku z powyższym nie chcielibyśmy uprzedzać faktów i podawać do publicznej wiadomości rozkładu jazdy pociągów przed oficjalnym jego ogłoszeniem razem z przetargiem (będzie on załącznikiem do SIWZ).

Biorąc pod uwagę, że stanowisko takie organizator transportu zbiorowego przyjmuje na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia, jest to sytuacja dyskusyjna. Żaden potencjalny nowy przewoźnik nie zdąży przecież w ciągu kilku tygodni zbudować od podstaw bazy kadrowej, taborowej i logistycznej. Raczej nie ma zatem wątpliwości, że jest to przetarg, w którym tylko jeden oferent, czyli Przewozy Regionalne, będzie w stanie spełnić kryteria.

Władze woj. zachodniopomorskiego, poproszone o odniesienie się do tych kwestii, naturalnie przyznały, że kilka tygodni to za mało, by potencjalny nowy przewoźnik zdążył się przygotować. Zwróciły jednak jednocześnie uwagę, że ogłoszony z rocznym wyprzedzeniem zamiar zawarcia umowy powinien wystarczyć do ewentualnego przygotowania się większej liczby oferentów do stanięcia do przetargu.

– Przetarg wymaga uzgodnienia współpracy z województwami sąsiednimi. Zgodnie z ustawą zamiar zawarcia umowy został ogłoszony z rocznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji profesjonalne podmioty, do jakich skierowane jest ogłoszenie, mają czas na przygotowanie się do złożenia oferty. Jak wiadomo, znajdujemy się obecnie w okresie przejściowym związanym z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, koniecznością uchwalenia planów transportowych itp. Dojrzały rynek przewozów kolejowych z umowami zawieranymi na 10-15 lat dopiero się tworzy. Również Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego dążą do trwałych rozwiązań, jakie obserwujemy np. w Niemczech, gdzie przetargi na umowy wieloletnie ogłaszane są z 3-4-letnim wyprzedzeniem. W naszym kraju do niedawna był to maksymalny czas, na jaki mogliśmy zawierać umowy ramowe – czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji „RK” przez biuro prasowe UMWZ.

– Do przetargu zaproszone są profesjonalne podmioty funkcjonujące i posiadające doświadczenie na rynku, a przede wszystkim posiadające potencjał techniczny i kadrę niezbędną do realizacji zamówienia. Oczywisty jest fakt, że nie jest możliwe zbudowanie od podstaw floty niezbędnej do realizacji przetargu nawet w ciągu roku, jak i to, że okres eksploatacji taboru sięga 30-40 lat. Podkreślić jednak trzeba, że Województwo Zachodniopomorskie posiada większą część taboru niezbędnego do realizacji zamówienia. Oferent musi zatem zapewnić jedynie tabor uzupełniający – dodają urzędnicy w oświadczeniu.

W dalszym ciągu, na stronie internetowej UMWZ próżno szukać informacji o ogłoszonym przetargu na przewozy kolejowe w rozkładzie 2014/15. 8 października br. zamieszczono natomiast ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Zachodniopomorskim od 13 grudnia 2015 r.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy