Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie: Priorytety to SKM Szczecin i (być może) wojewódzki organizator transportu publicznego

Paweł Rydzyński,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Zakup 20 pociągów i realizacja projektu szczecińskiej SKM – to główne priorytety transportowe władz woj. zachodniopomorskiego w rozpoczynającej się nowej kadencji samorządu. Niewykluczone także, że podjęte zostaną działania zmierzające do powołania wojewódzkiego organizatora transportu zbiorowego.
Rozpoczęcie nowej kadencji samorządu (2014-18) w dużej mierze zbiegło się z początkiem nowej unijnej perspektywy finansowej (2014-20). Jest to zatem podwójna okazja, by zapytać władze poszczególnych województw o priorytety działań w transporcie. Opublikowaliśmy już w tej materii stanowisko władz woj. lubuskiego i wielkopolskiego – dziś czas na woj. zachodniopomorskie. Podobnie jak w Gorzowie i Poznaniu, także w Szczecinie władze wojewódzkie chcą jeszcze silniej niż dotychczas stawiać na rozwój kolei.
Zakup 20 pociągów, modernizacja 10 składów
W perspektywie 2014-2020 władze woj. zachodniopomorskiego planują zrealizować następujące inwestycje z zaangażowaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego:
  • Zakup ok. 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o różnej pojemności do obsługi ruchu regionalnego;
  • Modernizację 10 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 odkupionych w 2014 roku od spółki Przewozy Regionalne;
  • Modernizację linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie;
  • Poprawę przepustowości linii kolejowej nr 403 (Piła – Ulikowo) przez odbudowę mijanki w Tucznie Krajeńskim.

Władze woj. zachodniopomorskiego twierdząco odpowiadają na pytanie, czy intencją jest stopniowa zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców, poprzez wzrost roli transportu kolejowego jako „kręgosłupa komunikacyjnego” regionu – jednak tylko tam, gdzie będzie to opłacalne ekonomicznie.
Transport drogowy – tam, gdzie jest mało pasażerów
– Intencją samorządu województwa jest co najmniej utrzymanie liczby przewożonych pasażerów (zahamowanie tendencji spadkowej) przy jednoczesnym, stałym podnoszeniu jakości oferowanych usług. Sprzyjać temu będzie współpraca samorządów współpracujących w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Województwo jest jednym z udziałowców), obejmująca m.in. budowę Szybkiej Kolei Miejskiej w Szczecinie oraz nowe przystanki integrujące cały transport publiczny na terenie Szczecina, począwszy od pociągów poprzez tramwaje, autobusy i rowery. Transport kolejowy powinien stanowić kręgosłup komunikacyjny województwa, należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że sieć linii kolejowych nie pokrywa województwa w sposób równomierny, a część linii jest nieczynna lub znajduje się w stanie niepozwalającym na uruchomienie ruchu pasażerskiego. W związku z tym, pewną część przewozów w dalszym ciągu będzie musiał obsługiwać transport drogowy. Będzie on również odgrywał coraz większą rolę w obsłudze połączeń o najmniejszej ilości pasażerów, celem gospodarnego wykorzystania środków publicznych – czytamy w oświadczeniu, które przesłało nam biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem – odrębny zarząd transportu publicznego
W kontekście projektu SKM Szczecin, planowane jest również tworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. – Węzły integracyjne powstaną przede wszystkim na terenie miasta Szczecina w lokalizacjach umożliwiających zbliżenie do siebie pociągów i komunikacji miejskiej, a jednocześnie będących popularnymi celami podróży – brzmi oświadczenie UMWZ.

Bardzo ciekawy fragment pisma z UMWZ dotyczy planowanych działań związanych z integracją rozkładów i systemów taryfowych pomiędzy poszczególnymi środkami transportu. Odpowiedź na to pytanie jest następująca: – Docelowo najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się powołanie odrębnego zarządu transportu publicznego: podmiotu, który przejmie od zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego całość lub część obowiązków w zakresie organizowania transportu publicznego. Rozwiązanie takie pozwoliłoby zintegrować większość form transportu publicznego na obszarze województwa, tak pod względem rozkładu jazdy, jak i pod względem taryfowym, co byłoby najkorzystniejsze dla pasażerów.

źródło: Transport Publiczny

brak komentarzy